16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

8. mars!Kvinnekravene er viktigere enn noen gang. Internasjonalt er det kvinnene som lider mest under sult, analfabetisme og økonomisk og seksuell utbytting og undertrykking.

Men også i «likestillings-Norge» er det kvinnene som:

  • Har dårligst lønn
  • Jobber mest deltid
  • Mister flest pensjonsrettigheter og angripes hardest av Pensjonskommisjonen
  • Rammes hardest av nedskjæringer i offentlig sektor

Kampen mot norsk EU-medlemskap er også en kamp om og av kvinnene. Det er de som har mest å tape på EU-medlemskap.

Kvinnekamp er klassekamp

Kvinnekamp i Palestina.Kvinnene spiller en stadig større rolle i kampen for lønn og sosiale rettigheter, i kampen mot krig og for nasjonal og sosial frigjøring – som for eksempel i Palestina. Det er dette som er den virkelige kvinnekampen. Den skjerpes og tilspisser seg som innbakt del av kampen mot imperialismen og den alminnelige klassekampen. Krav av typen flere kvinner i bedriftsstyrene, utnevning av kvinnelige prester og krav om kvinnelig verneplikt, er en avsporing av den virkelige kvinnekampen. Det er borgerlig feminisme og småborgerlige kvinnekrav. For arbeiderkvinnene gjelder det å bli kvitt utbytterne, ikke å menge seg med dem.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre