25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Go home, soldier!

Appel ved Henrik Hjelle fra Stopp NATO på markeringa mot krigsøvelsen Trident Juncture i Bergen 27. oktober.

Vi blir i disse dager velsignet med NATOs nærvær i form av alle NATO-land pluss observatører.

De skal rasere åkre, trene på krig mot Russland på norsk jord, stoppe trafikken, ødelegge veier og vise fingeren til Russland. Alt for at vi skal føle oss trygge…

Ikke bare det – vi skal finne frem «gladboblene»… Dette er jo kjempegøy! 30. oktober blir det oppvisning og festivitas for 500 VIP-gjester på Byneset i Trondheim.

At et amerikansk atomdrevet hangarskip, USS Harry S. Truman, også er med på øvelsen, gjør det enda festligere. Skipet drives av to atomreaktorer og har høyst sannsynlig taktiske atomvåpen om bord..

Dette er for så vidt en logisk fortsettelse av den norske iveren etter å bli med i NATO som stammer fra helt tilbake til 1940-tallet, i tiden rundt NATOs opprettelse. Norske politikere saboterte forsøket på å danne en nordisk forsvarsallianse for å legge til rette for NATO.

Vi blir fortalt igjen og igjen hvor strålende det er at 45000 utenlandske soldater valser inn i Norge for å leke krig, eller rettere sagt forberede krig.

Vi så hvor sint pressesjefen for Trident Juncture ble da folk viste sin motstand mot krigspolitikken i Trondheim for en uke siden. La oss gi ham magesår!

– De frykter opinionen. Mediene fungerer som talerør for NATO.

De frykter opinionen. Ellers ville de ikke tatt seg råd til å sende ut egne brosjyrer i avisene med lovprisninger av NATO og Trident Juncture.

Alternative stemmer har stort sett blitt ignorert. Mediene fungerer som talerør for NATO, samtidig som de hele tiden utbasunerer hvor frie de er.

Mange fredsorganisasjoner har samlet seg til aksjoner mot Trident Juncture lokalt – foruten her i Bergen er det i dag demonstrasjoner og markeringer i Oslo, Kristiansand og flere av våre naboland.

Norge har ingen interesse av å bli slagmark i en stormaktskrig. Den beste måte nå forhindre dette på er å få Norge ut av denne rabiate krigsalliansen!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre