13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Parolene retta seg mot både Russlands invasjon og NATOs eskalering. Forfatter Vigdis Hjorth var blant appellantene. Foto: RevolusjonParolene retta seg mot både Russlands invasjon og NATOs eskalering. Forfatter Vigdis Hjorth var blant appellantene. Foto: Revolusjon

Et par hundre mennesker sluttet opp om fredsdemonstrasjonen i Oslo lørdag 7. oktober. Den var ledd i en europeisk og internasjonal markering som krever slutt på blodbadet i Ukraina.

Forfatter Vigdis Hjorth holdt en engasjerende og personlig appell der hun blant annet siterte Bertolt Brecht. Etter flere appeller foran Stortinget fortsatte demonstrasjonen til Utenriksdepartementet og gikk deretter videre til den russiske ambassaden i Drammensveien. Slagord som «Stopp krigen» og «Våpenhvile nå» gjallet mellom husveggene, i tråd med parolene for demonstrasjonen:

  • Våpenhvile og forhandlinger – ikke eskalering
  • Russland ut av Ukraina – ingen NATO-ekspansjon
  • Klimasatsing – ikke opprustning og atomvåpen

Demonstrasjonen samla flere folk enn tidligere markeringer, noe som gir håp om at et stemningsskifte er på gang. Den ensidige krigspropagandaen har ikke lenger samme gjennomslagskraft som før. 

Stopp NATO, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Fredsinitiativet 2022 sto bak arrangementet. 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre