27 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

I anledning NATO-toppmøtet i Brussel og de mange protestene som blir organisert i år for å fordømme denne krigshissende militæralliansen, sier vi:

Nei til NATO

Nei til krigspolitikken i Europa

Internasjonal solidaritet mot imperialismens reaksjonære politikk for krig på bekostning av folket og velferden

Den 11. og 12. juli holder de 29 medlemsstatene i verdens største militærallianse sitt årlige møte i NATO-bunkeren i Brussel.

USA-imperialismens president Trump fortsetter der Obama slapp, men med sin særegne provoserende stil. Han presser alliansepartnerne til å øke sine krigsbudsjetter til to prosent av BNP, og de sier seg alle enige. I alle NATO-landa avsetter regjeringene titalls milliarder euro, kroner og zloty til opprustning på bekostning av utdannings-, helse- og sosialbudsjettene. Militariseringa av økonomien og statene skjer i høyt tempo.

De nordiske landa blir mer og mer involvert i strategien til USA, NATO og EU for å omringe Russland. Det strategisk viktige Norden blir forvandlet til et digert øvelsesområde for tusenvis av soldater, stridvogner, fly og marinefartøy. Store radaranlegg blir bygd for elektronisk spionasje, overvåking og satelittstyrte rakettstyringssystemer.

Samtidig blir alt tilrettelagt for at NATO-styrker og krigsmateriell kan transporteres fritt over hele EU, dirigert fra et nytt logistisk kommandosenter i Ulm, Tyskland.

Den skjerpa krisa i det verdensomspennende imperialistiske systemet fører til voksende motsigelser imperialistmaktene imellom. Trump destabiliserer den eksisterende imperialistiske «orden» og dens multilaterale institusjoner, regler og avtaler, i den hensikt å gjenvinne amerikansk hegemoni. Sjøl om USA og de europeiske stormaktene er forent i «felles interesser» mot Russland, slår motsetningene også ut innad i NATO og mellom NATO og EU.

Med den franske og tyske imperialismen som pådrivere utvikler EU en «felles forsvarspolitikk» som gir seg uttrykk i flere initiativer som PESCO, Det europeiske forsvarsfondet osv. Milliarder av euro går til utvikling av nye våpensystemer til det europeiske markedet og for å vinne større andeler på det globale våpenmarkedet. De reaksjonære monarkiene i Midtøsten, Egypt, Israel og Tyrkia er gode kunder. Da spiller det ingen rolle at politikken deres har lite til felles med «demokratiske europeiske verdier».

Herskerklassen i Europa tråkker på disse samme «verdiene» i måten de behandler migranter som forsøker å unnslippe krigene i Afrika og Midtøsten, kriger som blir ført og er framprovosert av de samme imperialiststatene. Dette er mennesker som flykter fra elendigheten forårsaket av plyndringa av olje, vann, jord og andre ressurser. Utvida fullmakter til det europeiske grensepolitiet Frontex går hånd i hånd med NATOs operasjoner i Middelhavet. Migranter og flyktninger møter enda større vanskeligheter og farer. De som ikke drukner, blir trakassert der hvor de kommer i land.

Militariseringa blir framstilt av Macron and Merkel som en hovedmetode for å få ny fart på integrasjonen i EU. Denne kjensgjerninga viser unionsprosjektets reaksjonære karakter. De store monopolene i våpenindustrien, spesielt den tyske og franske, blir sikra årelange kontrakter som genererer milliarder i rein profitt. Styrkinga av europeisk våpenindustri er enda et område som skaper gnisninger mellom monopolene i USA og EU.

Vi støtter folkenes voksende motstand mot krigspolitikken, militariseringa og krigsforberedelsene til NATO og EU

Den folkelige motstanden mot krigspolitikken er i utvikling lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Våre partier og organisasjoner støtter opp om denne bevegelsen i hver våre land. Samtidig jobber vi for å utvikle internasjonal solidaritet og felles handling mellom alle disse bevegelsene under parola: Nei til NATO, nei til EUs krigspolitikk.

Vi støtter motstanden mot økte krigsbudsjetter: La pengene gå til utdanning, helse og velferd – ikke til bomber og krig!

  • Vi støtter motstanden mot USA og NATO-basene og vi krever at alle kjernefysiske våpen ved disse basene blir fjernet.
  • NATO-alliansen må bli oppløst og nedlagt.
  • Mobiliseringa mot fremmede baser gjelder også franske og andre EU- og NATO-baser og militæroperasjoner i land som Mali, i Midtøsten og andre steder.
  • Vi fortsetter å protestere mot krigen mot Syria, en krig som omfavner hele regionen, og vi sier nei til alle planer om krig mot Iran.
  • Vi støtter palestinernes kamp for sine nasjonale rettigheter og vi fordømmer den forbryterske krigen som Israel og Netanyahu fører med imperialistene i ryggen. Israel har tette bånd til USA og NATO og deltar i mange felles militærøvelser.
  • Vi protesterer mot «modernisering av atomvåpenarsenalet» i USA, Frankrike og Storbritannia og doktrinen deres om «førsteslagsstrategi».
  • Vi støtter den folkelige mobiliseringa i de nordiske landa mot at denne regionen blir forberedt som slagmark i et oppgjør mellom USA og EU på den ene sida og Russland på den andre.

Vi er overbeviste om at dette kan utvikle seg til en brei folkebevegelse på et anti-imperialistisk grunnlag. En bevegelse som ikke støtter seg på en imperialisme mot en annen, men som utvikler bånd mellom demokratiske, anti-imperialistiske, internasjonalistiske, progressive og revolusjonære fredsbevegelser over hele verden.

Det er maktpåliggende at arbeiderbevegelsen, fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og ungdommen trekkes med i denne breie fronten mot krig og militarisering, og for frihet og sosial framgang.

Marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa. Juni 2018.

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene tilslutter seg dette oppropet.

Vi støtter også fellesinitiativet fra mer enn 30 fredsorganisasjoner i Norden og mobiliseringa mot NATOs krigsøvelse Trident Juncture som er planlagt i Norge seinhøsten 2018.

KPML, juli 2018

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre