25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Stopp NATO markerte krigsalliansens 70-årsdag 4. april med løpeseddelaksjon i Bergen og informasjons- og debattmøte på Littertaurhuset i Oslo.

Seher Aydar fra Rødt, Petter Eide fra SV og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO innledet til debatt om fredsbevegelsen og hvordan bekjempe NATO og krigsforberedelsene.

I forkant av debattmøtet var det et separat foredrag om atomopprustning i nordområdene ved forfatter Bård Wormdahl. Han har i bøker og reportasjer avslørt krigs- og etterretningsvirksomheten som foregår fra russisk, amerikansk og norsk side, ikke minst knyttet til Vardøradaren. [se foredraget på youtube]

For de som trodde at SV har fått en renessanse som det fredspartiet det en gang var, var det særlig informativt og avslørende å høre stortingsrepresentant og tidligere Amnesty-leder Petter Eide. Han mente at venstresida og fredsbevegelsen må fortsette kritikken av sikkerhetspolitikken innenfor rammen av at Norge er medlem av NATO. «Det betyr ikke at vi vil være medlem av NATO, men selv om Norge er medlem av NATO så gir det et stort rom for kritikk, og den kritikken skal vi fortsette med», sa Eide. Han ville ikke gå inn på en debatt om SV sin rolle under Libya-krigen. SV var fra 2005 til 2013 del av den rødgrønne bomberegjeringa til Jens Stoltenberg, som siden ble belønnet for krigsinnsatsen med vervet som generalsekretær i NATO.

«Debatten om medlemskap i NATO, den debatten har vi for tiden ingen innflytelse i.» Petter Eide, SV

«Og så er det sånn, jeg mener ikke å provosere dere nå», sa Petter Eide, «men jeg, jeg er opptatt av at vi skal finne en annen forsvarspolitisk allianse, men debatten om medlemskap, den debatten har vi for tiden ingen innflytelse i, ikke sant.» Eide ville ha det han kalte en brei sikkerhetspolitisk debatt med kritikk også av Kinas opprustning og det han kalte Russlands anneksjon av Krim. Han mente at det var skapt ny bevegelse og kritisk debatt på Stortinget, som ville ha vært utenkelig for få år siden. Optimistisk mente han at Arbeiderpartiet (som avholdt sitt landsmøte samtidig med debatten på Litteraturhuset) og en ny regjering ville gå inn for atomvåpenforbudet. (Forslaget på Ap-landsmøtet ble ettertrykkelig nedstemt – red.)

«Kanskje er dagens bevegelse spiren til noe nytt.» Seher Aydar, Rødt

Seher Aydar minnet om at vi ikke har hatt en stor fredsbevegelse siden begynnelsen på 2000-tallet, ved inngangen til Irak-krigen. Krigens nytale har skapt mye forvirring blant folk. Det var knapt noen bevegelse da Norge gikk til krig mot Libya, påpekte hun (den gangen var det i starten også ganske stille fra Rødt – red.). Kanskje dagens bevegelse er spiren til noe nytt, sa Aydar. Hun minnet om at det ikke var debatt i Stortinget før krigen mot Libya, da SV satt i regjering. Skal vi få et oppgjør med det som skjedde den gangen, da Norge slapp hundrevis av bomber over Libya, og få se regjeringsdokumentene? Kritikken av SV sin rolle ble hengende i lufta, uten forsøk fra Eide på å ta til motmæle.

– NATO er det militære uttrykket for en imperialistisk allianse styrt av USA, sa Mollø-Christensen fra Stopp NATO. – Kan en sånn allianse, som står for halvparten av verdens militærutgifter og som forbeholder seg retten til førstebruk av atomvåpen, reformeres, spurte hun retorisk. Hun viste til at det er en reell internasjonal bevegelse for å oppløse og nedlegge NATO, ikke for å reformere alliansen. 40 organisasjoner støttet opp om aksjonene mot øvelsen Trident Juncture i Norge høsten 2018, nettopp med skarp brodd mot NMATO.

«Vi trenger en reell fredsbevegelse som henger bjella på katten.» Kristine Mollø-Christensen, Stopp NATO.

Mollø-Christensen advarte mot en «anti-antikrigs»-venstreside som videreformidler NATO-språk om humanitære intervensjoner osv. Denne typen «fredsbevegelse» hemmer utvikling av en reell fredsbevegelse som henger bjella på katten, i vårt tilfelle NATO. Fredsarbeid uten å gå aktivt mot NATO, er en tilsløring som lammer fredsarbeidet, sa hun.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre