25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

EMEP logo Dessverre velger de herskende kreftene i Tyrkia ikke å se på de kurdiske representantene i parlamentet som en mulighet for fred. I denne konteksten stemte Parlamentet (507-191) i favør av å gi regjeringa en ettårig fullmakt til å beordre de militære til å krysse grensa inn i Irak.

Før avstemningen oppfordret statsminister Erdogan alle til å støtte forslaget, mens alle som gikk imot ble anklaget for å støtte opp om «terrorisme».

Det er klart at den «militære løsninga» til generalene for å «undertrykke opprøret» ikke er noen virkelig løsning på det kurdiske problemet; tvert imot vil en ny offensiv i Nord-Irak bare tilskynde fiendskap mellom folkene som lever i regionen.

Ved å vedta en lov for en grensekryssende operasjon vil de herskende fortsette sin politikk basert på voldsmakt og fornektelse av kurderspørsmålet, og samtidig vil det bli brukt for å øke presset på folkene som lever i Tyrkia.

Også forestillinga om at «en grenseoperasjon mot Irak vil være et svar til USA» - på bakgrunn av det amerikanske kongressvedtaket om 'folkemordet på armenerne' - er en diger illusjon. Vi vet at denne «åpne trassen» overfor USA ikke er uttrykk for en virkelig anti-imperialistisk holdning. En virkelig anti-imperialisme måtte innebære at Tyrkia forlater NATO, at alle militærbasene til USA i Tyrkia måtte stenges og at militæravtalene med USA og Israel måtte bli kansellert.

Å godkjenne militæroperasjonen betyr å «godkjenne krigen». Vårt land og vårt folk – såvel kurdere som tyrkere - vil lide av resultatene av denne krigen.

Herskerklassen må ikke få lov til å ofre brorskapet mellom kurdere og tyrkere for sitt politiske siktemål. Militærmetoder, krig og vold må fjernes som såkalte alternativer i forhold til det kurdiske spørsmålet; debatten må begynne for en demokratisk løsning av kurderspørsmålet og det må umiddelbart tas demokratiske skritt.

EMEP – Det tyrkiske arbeiderpartiet

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre