17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Flagget til de japanske selvforsvarsstyrkene på øvelsen Orient Shield i 2017. Foto: Markus Castaneda. Public Domain, Wikipedia.Flagget til de japanske selvforsvarsstyrkene på øvelsen Orient Shield i 2017. Foto: Markus Castaneda. Public Domain, Wikipedia.

Japan er på vei til å få verdens tredje største krigsbudsjett.

I perioden etter 2. verdenskrig har Japan, i likhet med Tyskland, hatt en rekke «sjølpålagte» restriksjoner mot opprustning og utenlandske militære eventyr. Den tida er forbi.

Våren 2022 bestemte Tyskland seg for å plusse på krigsbudsjettet med 100 milliarder euro (1100 mrd. kroner). Før jul ble det klart at Japan vil styrke sine «selvforsvarsstyrker» (som er det offisielle navnet på de væpna styrkene) med langdistansemissiler og doble sine forsvarsutgifter innen 2028. Det går fram av den reviderte nasjonale sikkerhetsstrategien, som markerer en klar dreining vekk fra landets defensive holdning.

Gjennomhullet forfatning

Regjeringsalliansen, som består av statsminister Fumio Kishidas høyreorienterte Liberaldemokratiske parti (LDP) og juniorpartner Komeito, er pådrivere for denne såkalte «kapabiliteten til gjengjeldelse». Dette representerer en ny omdreining siden 2014, da Japan «nyfortolka» sin fredsæle etterkrigsforfatning som utelukka offensive operasjoner. Siden den gangen har Japan skaffet seg en marinebrigade og to lette hangarskip. Den tragiske ironien er at alliansepartneren Komeito opprinnelig var reint pasifistisk og buddhistisk, og mente at Sjølforsvarsstyrkene og sikkerhetspakten med USA var grunnlovsstridige. Men siden 2014 har Komeito lojalt fulgt LDP og stemt for å sende soldater til både Afghanistan og Irak.

Den nye sikkerhetsstrategien sikrer 43 billioner yen (3 400 milliarder kroner) til forsvarsbudsjetter de fem neste åra. Innen budsjettåret 2027 skal to prosent av bruttonasjonalproduktet brukes til militære formål. Fram til nå har det vært satt et tak på en prosent.

Bare slått av USA og Kina

Beijing har uttrykt tydelig mishag mot en japansk opprustning begrunnet i en «oppkonstruert kinesisk trussel», mens Washington naturligvis applauderer. «Japans mål om å øke forsvarsinvesteringene betydelig vil også styrke og modernisere alliansen mellom USA og Japan», responderte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Japan er fremdeles verdens tredje største økonomi. Om landet når to-prosentmålet, det samme som NATO opererer med, vil det gi Japan tredjeplassen blant maktene med de største militærutgiftene, bak USA og Kina, ifølge Det internasjonale instituttet for strategiske studier.

Artikkel fra Revolusjon nr. 62, våren 2023.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre