17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

ImageFra En Marcha nr 1317

Innafor ramma av disputten som de imperialistiske medlemmene i EU fører vis a vis USA om kontrollen over verdensmarkedet, er det vitalt for EU å styrke sin kapitals tilstedeværelse. Toppmøtet i Wien utmeisla forslag i denne hensikt. I dag utgjør den europeiske blokkens handel med Latin-Amerika og Karibia knappe fem prosent, mens Kina øker sin innflytelse i regionen.

I slutterklæringa fra det fjerde toppmøtet av presidenter og statssjefer i EU i Wien den 13. mai, heter det at Unionen avviser den ensidige boikotten som Helms Burton  loven retter mot Cuba, og det vises til FN-resolusjonen som krever at loven oppheves.

Møtet var innkalt for å drøfte 12 temaer, blant annet 'styrking av multilateralismen', stabilitet og respekt for internasjonal rett, terrorisme og organisert kriminalitet. Oppfordring til samarbeid og frihandel var et hovedpunkt, og slutterklæringa poengterer styrking av forbindelsene mellom ulike regioner.

På bakgrunn av disputten som de imperialistiske medlemmene i EU har gående med USA om kontrollen over verdensmarkedet, er det vitalt for EU å styrke sin kapitals posisjon, og toppmøtet framsatte forslag med dette for øye. I dag utgjør den europeiske blokkens handel med Latin-Amerika og Karibia knappe fem prosent, mens det kinesiske nærværet i regionen er på frammarsj. EU planlegger å investere 85 milliarder euro her i løpet av de neste ti åra.

Offisiell europeisk statistikk forteller oss at handelen mellom EU og Latin-Amerika  økte med 13 prosent fra 2004 til 2005 (til 150 milliarder dollar, som er en historisk rekord for samhandelen). Sjøl om Latin-Amerika ser ut til å være den vinnende part med et handelsoverskudd på nesten 10 milliarder dollar på tross av europeiske restriksjoner når det gjelder enkelte industri- og jordbruksprodukter, står det fast at den europeiske eksporten til Latin-Amerika vokste med 13,7 prosent, mens den europeiske importen av reint latinamerikanske produkter økte med 12,4 prosent. Den europeiske blokken er den fremste investoren i det latinamerikanske regionen med 340 millioner dollar i 2004, og den fremste bidragsyteren med 400 millioner dollar.

Det er i EUs interesse å tvinge igjennom avtalen om frihandel og investeringer og vende den til sine transnasjonale selskapers fordel. De har allerede undertegnet avtaler med Mexico og Chile, mens Sentral-Amerika håper på en avtale til neste år, hvor de blir underlagt handelsreglene til det gamle kontinentet. Toppmøtet anså forslaget om å undertegne frihandelsavtaler (TLC) med Andesinitiativet og med Mercosur som midlertidig torpederte på grunn av de interne problemene disse blokkene for tida er hjemsøkt av. Etter det som er kjent, er disse avtalene reine kopier av den nordamerikanske handelsavtalen NAFTA mellom Mexico, Canada og USA, som ble undertegnet for elleve år siden.

De som kjemper imot frihandelsavtaler med yankee-imperialismen, men som ser til EU som en redningsplanke, bør ha disse omstendighetene i minne. De bør ikke glemme at kapitalen verken bryr seg om herrer eller grenser, den er utelukkende ute etter å høste maksimal profitt.

En Marcha er sentralorgan for Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti, PCMLE.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre