19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kaukasus er et sjakkbrett for imperialistiske intriger. Her kan nasjonale og religiøse motsetninger utnyttes til fulle for de kreftene som vil sikre seg kontroll over den strategisk viktige regionen.

Fra Revolusjon 29

Et blikk på kartet er nok til å forstå hvor viktig Kaukasus er for kontrollen med oljeledningene fra Kaspihavet for videre utskipning i Svartehavet. Fraksjoner innen det russiske borgerskapet og USA står mot hverandre, delvis via stedfortredere.

Skolemassakren i Beslan

Verdens øyne var i september rettet mot det vanvittige blodbadet i Beslan i Nord-Ossetia, der hundrevis av skolebarn ble massakrert. Tsjetjenske «opprørere» under ledelse av Shamil Basajev har påtatt seg ansvaret for gisselaksjonen. Like åpenbart er det at de russiske sikkerhetsstyrkenes klossete opptreden forårsaket store tap av menneskeliv. Rykteflommen om hvem som egentlig står bak Basajev, som framstår som en «hellig kriger», spenner fra CIA til den russiske etterretningstjenesten sjøl.

For president Vladimir Putin var dette nok en anledning til å forsterke den fascistiske undertrykkinga i Russland og å spille på de storrussiske sjåvinistiske strengene. Putin var raskt ute med å lansere administrative tiltak og lover som skal gi presidenten enda videre fullmakter i «kampen mot terrorismen». Han vil blant annet begrense antall partier som stiller til valg, og utpeke regionale guvernører. Putin låner bevisst Bush’ retorikk, i forvissning om at det er politisk umulig for den amerikanske presidenten å slå seg sjøl på kjeften.

Georgia på krigsstien

I dag pågår det flere mer eller mindre ulmende borgerkriger i Kaukasus. Russland støtter de opprørske provinsene Sør-Ossetia og Abkhasia. Georgia med sin nye og «demokratiske» president Mikhail Sjakasvili sier at landet står på randen av krig med Russland. Regimet pleier tette forbindelser med USA, som forsyner landet med kreditter til store våpenkjøp. Georgia har blant annet forsynt USA med soldater i Irak. Sjakasvili var prominent gjest hos George Bush i Det hvite hus i februar, der han fikk mer enn bare klapp på skulderen.

Den russiske statens framferd i Tsjetjenia og klappjakten på tsjetjenere er storrussisk terror og må fordømmes. Men det er neppe omsorg for nasjonale minoriteters sak som gjør at president Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver Zbigniew Brzezinski er formann for American Committee for Peace in Chechenya (ACPC), en «solidaritetsorganisasjon for den tjsetsjenske sak».

Tsjetjenias «venner»

Medlemslista i denne omfatter prominente nykonservative som ivrig støtter «krigen imot terror», blant dem flere av underskriverne av Project for a New Amerian Century´s prinsipperklæring fra 1997, som i dag er sentralt plaserte politikere i Bush-administrasjonen. En av dem er Richard Perle. En tilsvarende norsk komite blir ledet av den ultrareaksjonære høyrepolitikeren Ingvald Godal, som i alle år har forsvart den tyrkiske statens undertrykking av kurderne.
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre