22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Arbeidets parti i Iran oppfordrer til internasjonal støtte for kravet om at den faglige aktivisten og bussjåføren Reza Shahabi blir satt fri.

Reza Shahabi må settes fri!Regimet i den islamske republiken Iran sendte den 9. august 2017 Reza Shahabi, styremedlem i bussarbeiderforeninga i Teheran, tilbake til fengselet Rajaei Shahr.

Reza Shahabi ble arrestert i juni 2010 på grunn av sin faglige aktivitet. Den islamske revolusjonsdomstolen retta falske anklager mot ham for «anti-statlig propaganda» og for virksomhet mot «den nasjonale sikkerhet» i april 2012. De dømte ham til seks års fengsel og han fikk fem års forbud mot enhver form for faglig aktivitet.

Den islamske revolusjonsdomstolen har sendt Reza Shahabi tilbake til fengselet basert på en påstand om at en del av Shahabis helsepermisjon ikke var godkjent.

Shahabi innledet straks en sultestreik da han vendte tilbage til fengselet 9. august, og han har fortsatt sultestreiken siden.

Reza Shahabi ble grovt mishandlet i fengslet i perioden 2010–2015. Under hans arrest og forhør ble han utsatt for grov vold og satt måneder i isolat. Helsetilstanden hans ble dermed raskt forverret under fengselsoppholdet, og han utviklet nakke- og ryggsmerter og følelsesløshet i bein og hender. Selv om legeundersøkelser viste at han trengte en ryggoperasjon, ville fengselsledelsen ikke innvilge ham legetilsyn utenfor fengselsmurene.

Reza Shahabi har gjennomført flere sultestreiker i protest mot mishandlinga av faglige aktivister og politiske fanger. Som en følge av nasjonalt og internasjonalt press innvilget den islamske statsadvokaten Shahabi en medisinsk begrunet permisjon i januar 2013, men han ble tvunget til å vende tilbage til fengslet i april samme år.

Shahabi gjennomgikk en ryggoperasjon og lider nå av konstante nakke- og ryggsmerter. Han var ferdig med å sone sin nedsatte fengselsdom i mai 2015.

Kjære kamerater:

Det kapitalistiske styre i Den islamiske Republikken frykter dannelsen av uavhengige arbeiderorganisasjoner. Det islamske regimet ser slutten på sin snyltertilværelse foran seg når arbeiderklassen og folket står samla. Det forsøker å kvele ethvert forsøk på å bygge uavhengige og demokratiske arbeiderorganisasjoner. Det arresterer og anklager arbeideraktivister for konspirasjon mot «statens sikkerhet».

Men kampen for fagforeninger har en lang historie i Iran. Verken arrestasjon eller frihetsberøvelse fra Sjah-styret eller Den islamiske Republikken har kunnet stoppe denne kampen.

Gjennom intensivert kamp mot Den islamiske Republikken vil arbeiderne reise sine krav overfor regimet.

Arbeidets parti i Iran (Toufan) fordømmer på det sterkeste mishandlinga, presset, torturen og fengslinga av Reza Shahabi og alle andre kjempende arbeidere. Vi krever at alle politiske fanger løslates uten betingelser. Vi oppfordrer broderpartier og -organisasjoner, demokratiske og progressive krefter, faglige aktivister og progressivt innstilte mennesker til å fordømme Den islamske Republikkens kapitalistiske regime for at det sender Reza Shahabi tilbake til fengslet og for andre forbrytelser. Vi oppfordrer til solidaritet med de iranske arbeidernes kamp og ber dere støtte kravet om øyeblikkelig løslatelse uten betingelser av alle fengsla faglige aktivister og av alle politiske fanger.

Løslat Reza Shahabi straks og uten betingelser!
Frigi øyeblikkelig alle fengsla faglige aktivister!
Lenge leve kampen til de iranske arbeiderne!

Arbeidets parti i Iran (Toufan)
27. august, 2017

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre