17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Fra Trondheimskonferansen 2020: «Forby bemanningsbransjen» står det på T-skjortene. CC BY-NC LO i Trondheim / flickrFra Trondheimskonferansen 2020: «Forby bemanningsbransjen» står det på T-skjortene. CC BY-NC LO i Trondheim / flickr

Det er galskap å argumentere med at nazigrupper må få ytre og organisere seg. LO og forbundene må komme på banen og bli synlige i kampen mot høyreekstremisme, sier Trondheimskonferansen i regi av LO i Trondheim i denne uttalelsen. Konferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 31. januar – 2. februar 2020 samlet 613 tillitsvalgte fra hele landet.

Høyreekstremisme

De siste tiårene har vi sett en vekst i fascistisk aktivitet i Norge og Europa. Flere nye grupper har oppstått, grupper som er bedre organisert og trent enn gruppene vi så på 90-tallet. Grupper som Nordisk motstandsbevegelse (heretter NMR) har satt opp egne treningsleirer der medlemmer lærer seg paramilitære kampteknikker som skal sikre en seier i en fremtidig rasekrig eller statsovertakelse. 

I flere tilfeller tar våre egne avstand fra antifascister og antifascistisk arbeid i media. Venstresiden og spesielt fagbevegelsen må slutte å angripe de som står imot de høyreekstreme nazikreftene som omringer oss.

For høyreekstremister er også fagbevegelsen en fiende

Fagbevegelsen blir også forsøkt splittet av høyreekstreme, fascistiske og rasistiske aktører. Fagbevegelsens styrke ligger, som i all klassekamp, i samhold og solidaritet mellom kamerater. Når arbeidsfolk begynner å se fiender i hverandre på grunn av hudfarge, religion, legning og etnisitet svekkes vår kampevne betydelig. For høyreekstremister er også fagbevegelsen i sin helhet en fiende, fordi den kampen vi kjemper for arbeiderklassens rettigheter og vilkår bryter med deres vrangforestilling av en enhetlig og «ren» nasjon uten denne motsetningen. Dette har fått uttrykk i en lang rekke med mer eller mindre alvorlige angrep som har vært med å sabotere fagbevegelsen.

Solidariteten og samholdet er en forutsetning for en sterk fagbevegelse og oppslutning i våre kamper. Dette kan ikke realiseres uten at vi står opp for mennesker som blir ekskludert eller utsatt for vold på bakgrunn av hudfarge eller opphav. Vi må stille oss bak våre kamerater, fordi det er det eneste rette og fordi alt annet vil stride mot fagbevegelsens mest grunnleggende idealer.

Galskap å argumentere med «ytringsfrihet» for nazigrupper

Det må være en prioritet å bygge en brei og folkelig motstand mot høyreekstremisme i fagbevegelsen og befolkninga forøvrig. Det er også viktig at partiene, LO og forbundene kommer på banen og blir synlige i kampen. Altfor lenge har disse vært stille. De sitter rolige og ser på at nazigrupper som NMR får bygge seg større. Når de blir spurt, er ofte svaret «disse har også ytringsfrihet» eller «det er lettere å argumentere imot dem hvis vi lar dem organisere seg». Dette er rein galskap!

Trondheimskonferansen krever:

  • At partier, fagforeninger og organisasjoner på venstresiden blir klare og tydelige i kampen mot disse gruppene og bevegelsene. At ledere i fagbevegelsen går offentlig ut og tar avstand fra grupper som NMR og SIAN.
  • At det gjennom fagforeningene blir gitt økonomisk støtte som f. eks opprettelse av bøtefond til støtte for våre kamerater og medlemmer som blir bøtelagt av myndighetene for delta i antirasistisk aktivitet.

Trondheimskonferansen vedtok en rekke uttalelser som er tilgjengelige her

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre