17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Det følgende er et utdrag av Revolusjon sitt bidrag til ML-partienes opprop i samband med NATO-toppmøtet i Strasbourg den 4. april 2009.

NATO er et redskap for å undertrykke indre uro og opposisjon i alle medlemsland. Det er for lenge siden avslørt at NATO-øvelser i Norge tok sikte på å håndtere sosial uro blant arbeidere og studenter. Progressive borgere i titusenvis, også barna deres, har vært under overvåkning siden femtitallet. NATO står parat til å gi en hjelpende hånd til imperialistiske regjeringer som frykter raseriet blant sine egne arbeidere og folk som blir ofre for følgene av den alvorlige økonomiske krisa som er under utvikling.

Det «nye konseptet» som NATO vedtok på 90-tallet har ført til en alvorlig og aggressiv dreining i norsk utenriks- og militærpolitikk. Som et lite, men ærgjerrig imperialistisk land, er Norge ivrig etter å forsvare sine interesser og investeringer i energiressurser i Kaukasus og i Midtøsten. Krigen mot Jugoslavia i 1999 var første gang norske soldater var involvert i utenlandske militæroperasjoner som ikke var sanksjonert av FN. Siden 1999 har Norge vært aktiv i adskillige ulovlige kriger. For tiden deltar 6-700 soldater i den morderiske okkupasjonen av Afghanistan. Dette skjer under en regjeringskoalisjon som kaller seg «rødgrønn», og består av Arbeidepartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV). Sistnevnte ble i sin tid grunnlagt på motstand mot, ja nettopp, NATO !

Nå til dags er det mye snakk om et tettere nordisk forsvarssamarbeid mellom Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Mens de to først landa ikke er med i NATO, er de to sistnevnte ikke medlemmer av EU. Denne planen blir framstilt som en positiv styrking av den tradisjonelle nordiske samarbeider, men formålet er noe ganske annet. Hensikten er å brøyte vei for svensk og finsk integrasjon i den aggressive NATO-alliansen på den ene sida, og norsk og islandsk integrasjon med EU på den andre. Hvis den danske statsministeren Fogh Rasmussen blir valgt til ny generalsekretær for NATO, vil det være et signal om at denne planen kan få større tyngde.

Både NATO og EU truer suvereniteten og frihetene til vårt eget folk og til folk og nasjoner over hele verden. Begge disse alliansene må avvises og slås tilbake av folkene og arbeiderklassen.

Les hele teksten (engelsk)

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre