17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

I den siste tidens EU-debatt har Den europeiske union blitt framhevet som en mulig motvekt til USA. Et stadig mer krigersk og egenrådig USA som truer folk verden over, gjør EU-medlemskap for Norges del mer attraktivt for noen.

Den Europeiske union, eller Europas Forente stater som det foreslås endret til i første utkast til Konventet, er en voksende imperialistisk superstat. Ved at løpet stort sett er lagt for utvidelse med 10 nye land, har EU sikret seg et enormt hjemmemarked. Det er som kjent et viktig fundament for imperialistisk aktivitet. EU har allerede alle kjennetegn på en stat -- og utvikler seg mot stadig mer sentralisering.

Dette halvåret vil EUs militære arm styrke sitt fundament. Amsterdamtraktaten fra 1998 innlemmet Vestunionen i EU og la også vekt på sammenhengen mellom sikkerhetspolitikken, utenrikspolitikken og økonomi. Nicetraktaten styrket EUs militære dimensjon ytterligere. Det utenriks- og forsvarspolitiske handlingsrommet er stort. For at EU skal kunne sette inn sine militære styrker trengs verken FN eller OSCE-vedtak. Det holder at Unionens interesser er truet. Det er heller ingen geografiske hinder i forhold til hvor styrkene kan brukes. Styrken skal bestå av 60.000 mann (med en bakgrunnsstyrke på 250.000 mann), 400 angrepsfly, 230 transportfly, 5 hangarskip samt mineryddere og ubåter. Frankrike har tilbudt seg å stille sine atomvåpen til disposisjon for utrykkingsstyrken. Etter Amsterdamtraktaten ble våpenproduksjonen i EU samordnet. EU er også verdens tredje største våpeneksportør.

Det er altså ikke bare en politisk stormakt det er snakk om på vårt kontinent, men etterhvert også en militær.

Imperialismen er kjennetegnet ved midlertidige allianser og rivalisering mellom de imperialistiske maktene. Det er dette vi ser i forholdet mellom USA og EU og enkelte EU-land - de gamle stormaktene Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Kampen mot imperialistmakten USA kan ikke føres gjennom å støtte seg til den europeiske imperialismen. Kampen mot imperialismen blir svekket ved at kampen mot Den europeiske union opphører eller nedtones.

Ingen flere ressurser til Europas imperialistiske superstat - fortsatt nei til norsk EU-medlemskap.

Uttalelse fra ML-gruppa Revolusjon. Desember 2002.
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre