17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

NATO-bombinga av Jugoslavia er i gang, med Norge som aktiv deltaker. Uansett hva en mener om regimet i Beograd, er det uomtvistelig Jugoslavia som har folkeretten på sin side.

Som suveren stat har Jugoslavia all rett til å forsvare sitt folk og sitt territorium. Om det koster norske jagerflygere livet, er det krigsregjeringa Bondevik sitt ansvar, og et (nesten) samla Storting som har samtykket i å spenne Norge for krigsvogna til USA.

Katastrofe for kosovarene

Kosovarenes rett til nasjonal sjølbestemmelse kan aldri oppnås ved hjelp av imperialistisk intervensjon. På forhånd ble det advart mot at bombinga bare ville forverre situasjonen i Kosova og samle det serbiske folket hundre prosent bak Slobodan Milosevic. Og ganske riktig: Den albanske befolkninga er nå utsatt for NATOs terror i tillegg til serbisk fordrivelsestaktikk. Kosova blir lagt i ruiner, og kosovarenes kamp er satt langt tilbake. NATOs nye lakei Erik Solheim (SVs medlem av utenriks-komiteen) hykler omsorg for kosovarene. Han «glemmer» at NATO slett ikke anerkjenner kosovarenes rett til å avgjøre sin nasjonale status, men vil omgjøre Kosova til sitt protektorat.

Etter 2. verdenskrig opprettet de allierte et internasjonalt militærtribunal som skulle stille de ansvarlige lederne i aksemaktene til ansvar for krigsforbrytelser. Det følgende er et utdrag fra det internasjonale militærtribunalets charter (London- avtalen) av 8. august 1945, 58 Stat. 1544, E.A.S. No. 472, 82 U.N.T.S. 280:
«Følgende handlinger, samlet eller hver for seg, er forbrytelser som kommer inn under tribunalets jurisdiksjon og hvor det skal gjelde personlig ansvar: (a) Forbrytelser mot freden; det vil si planlegging, forberedelse av, iverksetting og utøvelse av aggresjonskrig, eller en krig som krenker internasjonale traktater, avtaler eller forsikringer, eller medvirkning i en felles plan eller sammensvergelse for å oppnå noe av det foranstående...»

Still dem til ansvar, de vet hva de gjør

Disse bestemmelsene rammer de politiske og militært ansvarlige lederne i samtlige land som aktivt deltar i krigsoperasjonene. Seks norske fly og et par hundre bakkemannskaper er nå involvert i krigsforbrytelsene mot Serbia, Kosova og Montenegro.

  • Regjeringa Bondevik må stilles til ansvar.
  • Vi appellerer til soldater og befal - nekt krigstjeneste!
  • Vi appellerer til det norske folket: Krev Norge ut av krigen!
Løpeseddel - har også stått som innlegg i Klassekampen 8. april 1999
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre