17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Dødens allianseNATOs generalsekretær, Lord Robertson, sin «julehilsen» til verdens folk var at hvis, eller rettere sagt når, USA angriper Irak ville det være en plikt for alle NATO-land å støtte og å delta i USAs krig mot Irak. NATO oppfatter dermed sin egen rolle som en aggressiv imperialistisk allianse som har som oppgave å støtte opp om USA-imperialismens kriger og aggresjon i deres kamp for vestlig verdenshegemoni.

Det er over ti år siden Warszawapakten gikk i oppløsning og den kalde krigen var over. Dette førte på ingen måte til en fredeligere verden, men tvert i mot. Den kalde krigen ble til varm krig, NATO «skiftet» strategi fra å være en såkalt forsvarsallianse til å kunne føre kriger utenfor medlemslandene. Krigen mot Jugoslavia er et tydelig eksempel på at det «nye» Europa ikke har blitt fredeligere, men et arnested for NATOs og USAs krig, terror og massemord. Når flere østeuropeiske land har gått med i NATO, er det for å være våpendrager for USA og å vise lojalitet og underkastelse for den gjenværende supermakta.

NATO har aldri hatt som mål å forsvare nasjonenes suverenitet, men å være et redskap for USA-imperialismens aggresjon og verdenshegemoni. Kampen mot krig og for fred må også være en kamp mot NATO.

Revolusjon vil derfor være med å reise og holde fast ved parolen: Norge ut av NATO - ingen norsk soldat i imperialismens krigstjeneste!

Desember 2002
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre