17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

ML-partier og organisasjoner i Europa har tatt initativ til følgende opprop:

Felles kamp mot grunnloven til de europeiske monopolene

Etter de fascistiske bombeangrepene i Madrid, ønsker regjeringene i Den Europeiske Union (EU) å skru opp tempoet for å få ratifisert EU-grunnloven og tvinge den på folket. Tross alle indre motsetninger, går utviklingsprosessen av den Europeiske Unionen videre.

Grunnloven hogger nyliberalismens krav og anbefalingene til storselskapene ut i stein, og tvinger alle medlemsstatene til å gjøre den til sin egen forfatning. I alle land innebærer dette mer privatisering og velferdskutt, mer arbeidsløshet og fleksibilisering, mer utbytting og mindre arbeidervern, i en allmenn bølge av sosial dumping. Denne sosiale dumpingen vil bli forsterket i og med utvidelsen av Unionen til land i Øst-Europa. De eneste som tjener på denne politikken er de store aksjonærene, de rike som blir enda rikere.

Grunnloven er også et redskap rettet inn mot undertrykking av demokratiske retter og framskrittsvennlige holdninger. Grunnloven innskrenker folkets muligheter i hvert enkelt land til å bestemme over sine egne saker og sin egen framtid, gjennom å gi større makt til overnasjonale organer styrt av de store monopolene, slik som EU-kommisjonen i Brussel. Selv om den formelt anerkjenner retten for en medlemsstat til å tre ut av Unionen, vil grunnloven på sikt gjøre det vanskeligere for nasjonene som ønsker å gå ut av Unionen å utøve denne retten.

Idet de følger USA-imperialismens eksempel og dens «antiterrorisme»-retorikk, får de europeiske statene mer og mer preg av politi-stater, som spionerer på og overvåker borgerne, som kriminaliserer alle slags folkelige protester og forsterker samordningen av alle undertrykkingsorganene. Unionen forsterker seg som en festning overfor de ikke-europeiske folkene, som er tvunget i utlendighet som følge av elendigheten og krigene som det imperialistiske systemet har forårsaket.

Denne grunnloven er også ledd i bygginga av en europeisk superstat, i konkurranse med andre imperialister, særlig USA-imperialismen, vår tids største supermakt som påtvinger sitt herredømme gjennom sin «uendelige krig» over hele verden. Denne konkurransen betyr mer militær konfrontasjon, mer plyndring av de undertrykte landene i Afrika, Asia og Latin-Amerika. For å  undertvinge seg andre og for å konkurrere med andre imperialistiske makter, utvikler Den europeiske Unionen en europahær og en europeisk våpenindustri som sluker mengder av penger, kunnskap og rikdom på bekostning av utdannelse, helse, osv.

•     Vi sier nei til en Europahær
•     Vi sier nei til EU-grunnloven som bare tjener interessene til de store monopolene;
en reaksjonær grunnlov rettet mot Europas folk, folkene i de undertrykte landene og alle verdens folk
•     Vi krever retten for folkene i de enkelte landa til å si sin mening om grunnloven gjennom en folkeavstemning
•     Vårt svar på denne grunnloven er internasjonal solidaritet og internasjonal klassekamp
•     Vi kjemper for en verden befridd for imperialistiske undertrykkingskriger
•     Vi oppfordrer arbeiderne og folkene til å forkaste denne grunnloven gjennom å si et utvetydig NEI


April 2004


Initiativtakere:

  • Arbejderpartiet kommunisterne (APK) Danmark
  • Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)
  • Den kommunistiske organisasjonen Oktober, Spania
  • ML-gruppa Revolusjon, Norge.

Partier og organisasjoner som hadde sluttet seg til uttalelsen per 26. mai:

Tysklands kommunistiske parti (KPD) | Organisasjonen for gjenoppbygging av det italienske proletariatets kommunistiske parti | Arbeidets Parti i Iran | Tyrkias revolusjonære kommunistiske parti (TDKP) | Les Communistes (Kommunistene), Sveits | Gruppa «Tjen Folket», Norge | Mexicos kommunistiske Mexicos kommunistiske parti (ML) | Ecuadors Marxist-Leninistiske Kommunistiske Parti (PCMLE)
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre