17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Bakgrunnsfoto av ahmed abu hameeda, unsplash

Norge har tross løfter ennå ikke anerkjent Palestina som stat, til forskjell fra for eksempel Sverige. Vi krever at det skjer nå!

Tirsdag 14. november skal Stortinget ta stilling til følgende forslag fra SV og Rødt:

1. Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat.
2. Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen).
3. Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten.

Flertallspartiene i utenrikskomiteen, det vil si Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Frenskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, går imot at forslaget vedtas. Begrunnelsen er en rad bortforklaringer om at tida ikke er moden osv. Dette til tross for at Ap, Sp og Venstre da spørsmålet var oppe i 2015 ville vinne tid med følgende erklæring: «Disse medlemmer [av komiteen] mener at hvis det ikke har skjedd en reell framgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige bosettingene fortsetter, bør Norge anerkjenne Palestina som egen stat.»

Enhver med øyne og ører i behold ser hva bosetterne holder på med og hvordan Israel bomber «fredsprosessen» til døde sammen med tusener av palestinske barn. De USA- og Israel-vennlige stortingspartiene har brukt opp alle sine unnskyldninger og bortforklaringer!

Allerede i januar 2011 sa daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre at dersom forhandlinger med Israel ikke viste framgang innen september, ville Norge anerkjenne Palestina innenfor rammeverket av FN. I september samme år bekrefta han at det ville skje, ifølge den israelske avisa Haaretz.

22. november 1974 slo FNs generalforsamling i resolusjon 3236 fast det palestinske folkets rett til selvbestemmelse, nasjonal uavhengighet og suverenitet i Palestina.

Vi sier: Anerkjenn Palestina! Bryt med Israel!

Oppdatering 22. mai 2024
Det folkelige presset virker! Regjeringa har i dag kunngjort at Norge vil anerkjenne staten Palestina sammen med Irland og Spania. Israel svarer med trusler og umiddelbar hjemkalling av sine ambassadører for »konsultasjoner».
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre