17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Til Arbeidernes Ungdomsfylking
Sentralstyret og lokallagene

ML-gruppa Revolusjon uttrykker vår dype medfølelse med AUF etter den fascistiske terrordåden som har rammet så mange uskyldige ungdommer, de fleste medlemmer eller sympatisører av AUF. Vi sørger sammen med dere og familiene til de drepte, og overbringer våre kondolanser.

Denne fascistiske terrorhandlinga er rettet mot oss alle. Den er rettet mot våre demokratiske rettigheter til å diskutere og organisere oss, og den er i særdeleshet rettet mot politisk aktiv, antirasistisk og progressiv ungdom.

Dette er rettigheter som ingen terrorister, ingen fascister og rasister, skal få ta i fra oss. Vi er glade for at AUF gjør det klart at gjerningsmannens forsett om å tvinge AUF eller andre – med massemorderens ord:  "kulturmarxister" – til taushet, aldri vil lykkes.

Selv om udåden framstår som en sinnssyk handling, er ikke morderen en fullstendig isolert galning. Etter hvert som bevisene kommer for en dag, blir det stadig klarere at han har vært del av et islamofobisk ultrareaksjonært miljø, et "nasjonalt" og "nasjonalistisk" nettverk som vanskelig kan defineres som annet enn rasistisk og fascistisk. Det er et miljø som også har bånd til åpne nazister. Disse nettverkene driver aktiv spredning av sine raseteorier rettet mot "multikulturalisme", marxisme og humanisme. Dette er, som vi igjen har sett, ideologier og meninger som ikke bare er løst snakk – før eller siden resulterer de i fryktelige handlinger. Som på Utøya. Det er terrorkriminalitet kamuflert som ideologi.

AUF er fra før av Norges mest innflytelsesrike ungdomsorganisasjon. Nå har Ungdomsfylkingen høyst ufrivillig havnet i en stilling der organisasjonens holdning er enda viktigere enn før. Når det verste sjokket er overvunnet, håper vi at AUF aktivt vil støtte kravet om å forby alle nazistiske og fascistiske organisasjoner og grupper, slik Norge gjennom FN-konvensjonen mot rasediskriminering er forpliktet til.

Solidarisk hilsen

Jan R. Steinholt (sign)

For arbeidsutvalget
ML-gruppa Revolusjon

25. juli 2011

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre