Partisekretær i Rødt, Mari Eifring, langer i Klassekampen 19. september ut mot partiets populære førstekandidat i utstillingsvinduet Tromsø. Jens Ingvald Olsen har etter valget i intervju med Dagbladet 14. september framholdt at Mao Tse-Tung «(…) var en stor frigjøringsleder, og bidro til å løfte hundrevis av millioner ut av fattigdommen i Kina».

Denne objektivt uangripelige uttalelsen fra Olsen har falt partiledelsen så tungt for brystet at Eifring gir Olsen og hans meningsfeller offentlig korreks. Hun gjør det tindrende klart at Rødt ikke vil assosieres med verken Maos Kina eller andre tidligere sosialistiske forsøk. Ifølge Eifring var Mao en leder på linje med fascister som Franco eller Pinochet. Det er en påstand vi knapt har hørt fra andre enn Civita og desslike.

Disse utfallene er klassisk antikommunisme. Personangrep mot de som har stått i spissen for parti og statsstyring i ulike sosialistiske land samt å beskylde dem for utallige forbrytelser og despoti er typisk. Sultkatastrofer og krigstap blir til massedrap. Angrepene begynner mot Stalin, så mot Mao, så mot Lenin, og til slutt mot Marx og Engels.

Da står de tomhendte og uten analyse av kapitalismen. De leser ikke Lenins «Imperialismen». Drømmen om en verden uten imperialisme blir avløst av drømmen om Stortingslønn. Kanskje Moxnes og Eifring en dag sitter i regjering med AP og SV og lar bombene falle over et fattig land? Det sosialdemokratene gjorde mot Libya er faktisk å utøve en ondskap på høyde med det antikommunistene anklager de marxistiske lederne for. Sånn er borgerlig demokrati.

Vi håper Jens Ingvald Olsen likevel får utrettet noe positivt for arbeidsfolk i Tromsø.

Innlegget er også sendt Klassekampen.

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML