propagandaFake news har bestandig vært normalen, ikke unntaket. Falsk, villedende og forvrengt nyhetsformidling har vært et fenomen i årtier. 

Det som er nytt er at folk har mistet tilliten til mainstream-mediene og borgerklassens forvrengte verdensbilde.

Omskrivningene, fortielsene og sensuren som i generasjoner har vært mediestandarden, kan i dag enkelt gjennomskues av den som gidder å undersøke kildene. Det kan vi takke internett for – og millioner av frivillige som deler av sin kunnskap. Derfor er mainstream-mediene i fritt fall, både når det gjelder tillit og opplagstall.

Alternative nyhetskilder har ofte vist seg å gi et langt sannere bilde av virkeligheten enn de etablerte og «anerkjente» nyhetsbyråene som Associated Press, Reuters, BBC, AFP osv. Alle de sistnevnte har tette forbindelser til – og er ofte finansiert av – de imperialistiske statene de opererer ut fra. Derfor kommer de hysteriske angrepene på «fake news».

Falske nyheter er enkelt sagt blitt et problem fordi borgerlighetens tradisjonelle medier ikke lenger har monopol på å formidle dem. I «gode gamle dager», før internett og twitter, lot de etablerte medienes påstander seg vanskeligere motbevise. Og det fantes knapt andre kanaler for å få ut motinformasjon. Sånn er det som kjent ikke lenger.

En flom av (des)informasjon

Bildets bakside er at internett er en grenseløs boltreplass også for all verdens okkulte, reaksjonære og konspiratoriske aktører med en fascistisk ideologisk og politisk agenda. Men det liberale borgerskapet har aldri vært interessert i å utøve sensur overfor fascistisk, rasistisk og nazistisk propaganda.

En propagandaarena som verdensveven blir også naturligvis massivt misbrukt av imperialistenes etterretningstjenester i øst og vest; tjenester som har underavdelinger som utelukkende har desinformasjon og «psykologiske operasjoner» (PSYOPS) som sin oppgave.

Derfor er det alltid grunn til å være kritisk og til å kryssjekke påstander fra ulike kilder. Til forskjell fra tidligere er det i dag langt enklere å gjennomføre en slik dobbeltsjekk. Det betyr dessverre ikke nødvendigvis at det skjer. Jo lettere det er blitt å undersøke, jo færre er det som faktisk tar seg bryet, kan man få inntrykk av. Når en med et fingertrykk kan dele et oppslag på facebook som ved første øyekast virker interessant og troverdig, blir spredningseffekten deretter.

Sensur i form av fortielse

Nyhetsflommen er voldsom og nær sagt uendelig. Kjerna i nyhetsformidling er å sile ut mengden av nyhetsmeldinger. Allerede i denne prosessen ligger former for sensur innbakt, enten det skjer bevisst eller ubevisst fra nyhetsdesken og redaksjonene. Sensuren er ikke direkte og nyhetene trenger ikke være falske.

Men nyheter og fakta som ikke blir formidlet kan i mange tilfeller ha en funksjon som ligner faretruende på regelrett falskneri.

La oss ta NRK Dagsrevyen som eksempel. Vi skal ikke beskylde NRK Dagsrevyen for å spre fake news i alminnelighet. Men Dagsrevyen har alltid formidla maktas røst, og i særdeleshet NATOs røst. Det var neppe tilfeldig at det var TV2-nyhetene, ikke Dagsrevyen, som avslørte den amerikanske ambassadens massive overvåking av demonstranter og amerikansk bestikkelse av tidligere PST-folk.

Når Stortinget skal behandle forslag til opprustning og masseovervåking i form av «digitalt grenseforsvar», er det nesten garantert at Dagsrevyen kan avsløre rapporter om alarmerende økning i russisk etterretningsaktivitet mot Norge, eller at Jens Stoltenberg dukker opp for å melde om urovekkende opptrapping av russiske militærøvelser. Hovedproblemet med f.eks. Dagsrevyen er hva som ikke blir formidlet til seerne og hvordan sendingene vinkles.

Falske nyhetsspredere roper på sensur

De vestlige medienes dekning av intervensjonskrigen i Syria har for eksempel vært en systematisk spredning av falske nyheter helt siden 2011. Al Qaida-terrorister er «frihetskjempere» og den CIA-finansierte medieskapningen White Helmets har vært «nødhjelpsarbeidere» og Nobelpriskandidater. Hovedkilden for «informasjonene» har i stor grad vært et enmannsbyrå plassert i London kalt Syrian Observatory of Human Rights.

Det er nesten søtt når den amerikanske propagandasentralen Radio Free Europe melder om at EU er bekymret over «fake news».Det er nesten søtt når den amerikanske propagandasentralen Radio Free Europe melder om at EU er bekymret over «fake news» fra Russland.EU-kommisjonen og EU-parlamentet har krevd aktive tiltak mot såkalte falske nyheter, som angivelig i første rekke blir spredd av Russland og islamistiske bevegelser. Selvfølgelig deltar det imperialistiske Russland i propagandakrigen med sine egne mediekanaler, som for eksempel Sputnik News. Men EU og NATO slår på skjækene og mener merra. Det de frykter er nyheter som avslører rolla til Vesten generelt og EU spesielt, og som dermed bidrar til å «svekke og splitte EU».

Et næringslivsorgan som Deutsche Wirtschafts Nachrichten er blant nettavisene som er anklaget av EU fordi den ved flere anledninger ha satt kritisk søkelys på blant annet tysk utenrikspolitikk.

Kravet om sensur har også nådd facebook, som i og for seg var «tidlig ute» da de sensurerte det historiske bildet av den vietnamesiske napalm-jenta. Facebook-samfunnet skulle skjermes fra å se ofrene for USAs kjemiske krigføring i Indo-Kina. Begrunnelsen var at jenta var – naken.

Blind hane finner korn av sannhet

Ironisk nok er det president Donald Trump, en mann som ellers forsvarer både sensur og tortur, som har satt kjepper i hjulene for sensuroffensiven fra det europeiske monopolborgerskapet. Hans angrep på Washington Post og CNN som falske nyhetsspredere, har tatt brodden av det liberale borgerskapets nye våpen. Til stor bekymring for EU og NATO-Jens.

Dermed kan en henvgjerrig amerikansk president etter medienes svertekampanje mot ham, legge en demper på den europeiske sensuriveren. Men selvsagt bare for en stakket stund.

Den falske nyhetspropagandaen kommer til å fortsette, og hovedformidlerne vil i overskuelig framtid fortsatt være de dominerende mediehusene i Europa og USA.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML
Dokumentasjon Som en motvekt mot den imperialistiske krigspropagandaen, bringer vi her et utdrag fra Talibans melding fra slagmarken i Afghanistan.


I navnet til Allah, den nådige og barmhjertige.

De siste to ukene har en hær på 15.000 mann fra NATO, Storbritannia og USA gjennomført militære operasjoner i det lille området rundt Marjah, som ligger i Nad Ali-distriktet [kart]. En rekke fiendtlige bombefly, inkludert ubemannede droner og 60 kamphelikoptre deltar i operasjonen. Utenom dette har fienden også satt inn sine store og mest avanserte stridsvogner, Abraham og Shifton, som veier ca 65 tonn stykket.

Men til tross for forberedelser, skryt og propagandastunt har fienden vært ute av stand til å gjøre framskritt mot en liten gruppe av Mujahedin, som ikke teller mer enn 1000 væpnede menn og har våpen som ikke kan sammenlignes med fiendens. Men likevel, den selvoppofrende og dedikerte mujahedin har modig og vellykket stengt veien for okkupantene.

Det er et så altfor velkjent refreng som spilles ut etter terroren i Paris: Makthavernes svar på terroren fostret av Vestens kriger er enda mer krig ute og mer undertrykking hjemme.

hollande paris isisRetorikken fra den franske presidenten Francois Hollande og andre statsledere ligner til forveksling den til daværende president George Bush da han etter 11. september 2001 lanserte sin «krig mot terror» og gikk løs først på Afghanistan, deretter Irak.

NATO-Jens følger ivrig opp: – Det er simpelthen ikke noe alternativ å ikke bruke militær makt nå, sier han.

FredsVagten har den 19. oktober stått uavbrutt  i 8 år – 2923 dager – foran det danske Folketinget på Christiansborg i protest mot dansk krigsdeltakelse i Afghanistan og Irak. Ingen aksjon i nyere tid har vart så lenge. Det er en prestasjon det står respekt av. Og noe for norsk antikrigsbevegelse å lære av?

Stopp NATO!Nesten uten offentlig debatt har Riksdagen den 25. mai 2016 ofret den århundrelange svenske nøytralitetspolitikken ved å slutte seg til Vertslandsavtalen med NATO. Folkelige protestdemonstrasjoner og 41 300 underskrifter er feid til side av Riksdagen.

EMEP logo Dessverre velger de herskende kreftene i Tyrkia ikke å se på de kurdiske representantene i parlamentet som en mulighet for fred. I denne konteksten stemte Parlamentet (507-191) i favør av å gi regjeringa en ettårig fullmakt til å beordre de militære til å krysse grensa inn i Irak.

Før avstemningen oppfordret statsminister Erdogan alle til å støtte forslaget, mens alle som gikk imot ble anklaget for å støtte opp om «terrorisme».

NATO og USA har med 15.000 mann gått til storoffensiv i Helmand-provinsen i Afghanistan. Det blir kalt svenneprøven for president Obamas opptrapping av krigen med 30.000 nye soldater.

Det som skal være en styrkedemonstrasjon, vil om en tid ende i en ynkelig retrett. Okkupantene er dømt til nederlag, men kommer i sin desperasjon til å fortsette med å begå nye massakrer.

USS Abraham Lincoln. Foto: Wikipedia/US Navy.
Styrkeoppbygging: USS Abraham Lincoln på tokt med støttefartøyer. Foto: Wikipedia/US Navy.
USA slår stadig kraftigere på krigstrommene mot Iran. Argumentene ligner til forveksling de som ble brukt mot Irak før det fatale angrepet i 2003.

FN skjerper tonen med nye sanksjoner, uten at Kina eller Russland legger ned veto i Sikkerhetsrådet. De imperialistiske rivalenes ettergivenhet og Obamas dalende popularitet i det kriseherja USA, gjør ny aggresjon fristende – sjøl om alle innser at det ville være den rene galskap.

Det pågår en enorm styrkeoppbygging i og rundt Persiabukta. USA har nettopp utplassert sin fjerde ubåt i Gulfen, tre andre ubåter vaker fra før av utenfor kysten av Bahrain. Hangarskipene USS Abraham Lincoln og franske Charles de Gaulle er dirigert til området. Abraham Lincoln blir eskortert av en krysser og fire destroyere. Totalt tretti kampfartøyer befinner seg i regionen, inklusive de som tilhører Storbritannia og Frankrike. I tillegg kommer en lang rekke støttefartøyer.

En skarpskyttermedalje fra Nobelkomiteen? Tegning: Carlos Latuff.• Barack Obama er øverstkommanderende for de brutale okkupasjonshærene i Afghanistan og Irak.
• Obama viderefører krigspolitikken til George Bush, han har til og med beholdt Bush sin krigsminister, Robert Gates.
• Det første president Obama gjorde etter at han fikk fredsprisen, var å godkjenne at 30.000 nye soldater skal sendes til Afghanistan.

Det er skapt et bilde av Barack Obama som den nye Messias. Men Obama reproduserer politikken til Bush, bare pakket inn med andre ord. Forandring – change – var slagordet som president Barack Obama gikk til valg på. En svart president i USA er i seg sjøl historisk. Men bortsett fra det består forandringen i forhold til regimet til George Bush stort sett i retorikk fra en begavet orator.

{tab=Motdemonstrasjon kl 1800}Møt opp ved Jernbanetorget torsdag 10. desember og vis hva du mener om Nobelpristildelinga. Appeller ved bl.a. Cindy Sheehan, amerikansk fredsaktivist og Palestinakomiteen. En rekke organisasjoner, blant dem Kommunistisk plattform og ML-gruppa Revolusjon, slutter opp om arrangementet som har parolefrihet. Oslo blir beleiret, makta kan finne på å stanse busser, tog og T-baner – vær ute i god tid!

{tab=Våre paroler}• «Amerikansk lederskap?» Nei takk!
• Ingen fredspris til krigsforbrytere!
• USA ut av Afghanistan og Irak!
• Alle norske soldater ut av Afghanistan nå!
• Støtt den irakiske og afghanske motstanden!

{tab=Unntakstilstand}2.600 norske politifolk og flere hundre amerikanske sikkerhetsvakter og agenter i følget til Obama beleirer Oslo under presidentbesøket. Byen kommer til å være i unntakstilstand, retten til å bevege seg fritt eller demonstrere vil bli svært begrensa. Folk vil bli forsøkt skremt til å holde seg unna sentrum. Ikke bare får vi innskrenka  ytrings- og bevegelsesfrihet, det norske folket vil også få skatteregninga på minst 100 millioner kroner.

Krigerstaten Norge forbereder nye brudd på folkeretten: Etter lengre tids nøling har regjeringa, med Arbeiderpartiet som ivrig pådriver, bestemt seg for å trosse advarslene og blande Norge militært inn i Syria.

Telemark bataljon trener kurdere i Irak. © Foto: Torbjørn Kjosvold / ForsvaretFra Irak til Syria
Telemark bataljon trener kurdere i Erbil i Irak.
© Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediearkiv
En styrke på rundt 60 norske soldater skal stasjoneres i Jordan for å trene, rådgi og yte operativ støtte til «lokale syriske grupper». Spesialstyrker inngår i den norske kontingenten. Allerede nå åpner regjeringa for at disse styrkene, «hvis operasjonskonseptet utvikles», kan bli operative inne på syrisk territorium etter at Stortinget er «konsultert».

I løpet av de første 24 timene av angrepet på Libya, slapp amerikanske B-2 førtifem 900-kilos bomber. Alle disse massive bombene, sammen med krysser-raketter skutt ut fra britiske og franske fly og skip, inneholdt stridshoder av utarmet uran (DU).

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.

Imperialistenes innblanding i Ukraina gjør situasjonen i Europa stadig farligere. USA truer med å sende våpenhjelp til regimet i Kiev, mens flere NATO-land vurderer det samme.

Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA

Samtidig er den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Francois Hollande på visitt i Moskva for å drøfte en våpenstillstand i Ukraina for å gi Kiev-regimet et pusterom.

G8-lederne får en varm velkomst fra 200.000 demonstranter når imperialisthøvdingene møtes i Edinburgh. Blairs politi er sjølsagt på tå hev, og fant det best å arrestere alle som hadde kledd seg ut i klovnedrakt...

Forsvaret sender i månedskiftet juli/august spesialstyrker til Afghanistan. Styrken er et bidrag til USAs «Operation Enduring Freedom» (ikke den NATO ledede ISAF styrken) og vil være under direkte amerikansk kommando.

Norge trekkes nå med i en brutal krig mot Libya, til tross for at den norske regjeringa tidligere mente at «det er viktig at libyerne må lage sin egen revolusjon» og har advart mot vestlig innblanding.

Titusener av krigsmotstandere har de siste dagene samla seg i Istanbul, Tyrkia, for å protestere mot planene om militær inngripen i Syria.

Krigsprotester i Tyrkia.Demonstrasjonen fant sted like etter at flertallet fra Rettferdspartiet (AKP) i parlamentet ga statsminister Recep Tayyip Erdogan utvida fullmakter til å sende soldater «utenlands». Demonstrantene ble møtt med tåregass.