propagandaFake news har bestandig vært normalen, ikke unntaket. Falsk, villedende og forvrengt nyhetsformidling har vært et fenomen i årtier. 

Det som er nytt er at folk har mistet tilliten til mainstream-mediene og borgerklassens forvrengte verdensbilde.

Omskrivningene, fortielsene og sensuren som i generasjoner har vært mediestandarden, kan i dag enkelt gjennomskues av den som gidder å undersøke kildene. Det kan vi takke internett for – og millioner av frivillige som deler av sin kunnskap. Derfor er mainstream-mediene i fritt fall, både når det gjelder tillit og opplagstall.

Alternative nyhetskilder har ofte vist seg å gi et langt sannere bilde av virkeligheten enn de etablerte og «anerkjente» nyhetsbyråene som Associated Press, Reuters, BBC, AFP osv. Alle de sistnevnte har tette forbindelser til – og er ofte finansiert av – de imperialistiske statene de opererer ut fra. Derfor kommer de hysteriske angrepene på «fake news».

Falske nyheter er enkelt sagt blitt et problem fordi borgerlighetens tradisjonelle medier ikke lenger har monopol på å formidle dem. I «gode gamle dager», før internett og twitter, lot de etablerte medienes påstander seg vanskeligere motbevise. Og det fantes knapt andre kanaler for å få ut motinformasjon. Sånn er det som kjent ikke lenger.

En flom av (des)informasjon

Bildets bakside er at internett er en grenseløs boltreplass også for all verdens okkulte, reaksjonære og konspiratoriske aktører med en fascistisk ideologisk og politisk agenda. Men det liberale borgerskapet har aldri vært interessert i å utøve sensur overfor fascistisk, rasistisk og nazistisk propaganda.

En propagandaarena som verdensveven blir også naturligvis massivt misbrukt av imperialistenes etterretningstjenester i øst og vest; tjenester som har underavdelinger som utelukkende har desinformasjon og «psykologiske operasjoner» (PSYOPS) som sin oppgave.

Derfor er det alltid grunn til å være kritisk og til å kryssjekke påstander fra ulike kilder. Til forskjell fra tidligere er det i dag langt enklere å gjennomføre en slik dobbeltsjekk. Det betyr dessverre ikke nødvendigvis at det skjer. Jo lettere det er blitt å undersøke, jo færre er det som faktisk tar seg bryet, kan man få inntrykk av. Når en med et fingertrykk kan dele et oppslag på facebook som ved første øyekast virker interessant og troverdig, blir spredningseffekten deretter.

Sensur i form av fortielse

Nyhetsflommen er voldsom og nær sagt uendelig. Kjerna i nyhetsformidling er å sile ut mengden av nyhetsmeldinger. Allerede i denne prosessen ligger former for sensur innbakt, enten det skjer bevisst eller ubevisst fra nyhetsdesken og redaksjonene. Sensuren er ikke direkte og nyhetene trenger ikke være falske.

Men nyheter og fakta som ikke blir formidlet kan i mange tilfeller ha en funksjon som ligner faretruende på regelrett falskneri.

La oss ta NRK Dagsrevyen som eksempel. Vi skal ikke beskylde NRK Dagsrevyen for å spre fake news i alminnelighet. Men Dagsrevyen har alltid formidla maktas røst, og i særdeleshet NATOs røst. Det var neppe tilfeldig at det var TV2-nyhetene, ikke Dagsrevyen, som avslørte den amerikanske ambassadens massive overvåking av demonstranter og amerikansk bestikkelse av tidligere PST-folk.

Når Stortinget skal behandle forslag til opprustning og masseovervåking i form av «digitalt grenseforsvar», er det nesten garantert at Dagsrevyen kan avsløre rapporter om alarmerende økning i russisk etterretningsaktivitet mot Norge, eller at Jens Stoltenberg dukker opp for å melde om urovekkende opptrapping av russiske militærøvelser. Hovedproblemet med f.eks. Dagsrevyen er hva som ikke blir formidlet til seerne og hvordan sendingene vinkles.

Falske nyhetsspredere roper på sensur

De vestlige medienes dekning av intervensjonskrigen i Syria har for eksempel vært en systematisk spredning av falske nyheter helt siden 2011. Al Qaida-terrorister er «frihetskjempere» og den CIA-finansierte medieskapningen White Helmets har vært «nødhjelpsarbeidere» og Nobelpriskandidater. Hovedkilden for «informasjonene» har i stor grad vært et enmannsbyrå plassert i London kalt Syrian Observatory of Human Rights.

Det er nesten søtt når den amerikanske propagandasentralen Radio Free Europe melder om at EU er bekymret over «fake news».Det er nesten søtt når den amerikanske propagandasentralen Radio Free Europe melder om at EU er bekymret over «fake news» fra Russland.EU-kommisjonen og EU-parlamentet har krevd aktive tiltak mot såkalte falske nyheter, som angivelig i første rekke blir spredd av Russland og islamistiske bevegelser. Selvfølgelig deltar det imperialistiske Russland i propagandakrigen med sine egne mediekanaler, som for eksempel Sputnik News. Men EU og NATO slår på skjækene og mener merra. Det de frykter er nyheter som avslører rolla til Vesten generelt og EU spesielt, og som dermed bidrar til å «svekke og splitte EU».

Et næringslivsorgan som Deutsche Wirtschafts Nachrichten er blant nettavisene som er anklaget av EU fordi den ved flere anledninger ha satt kritisk søkelys på blant annet tysk utenrikspolitikk.

Kravet om sensur har også nådd facebook, som i og for seg var «tidlig ute» da de sensurerte det historiske bildet av den vietnamesiske napalm-jenta. Facebook-samfunnet skulle skjermes fra å se ofrene for USAs kjemiske krigføring i Indo-Kina. Begrunnelsen var at jenta var – naken.

Blind hane finner korn av sannhet

Ironisk nok er det president Donald Trump, en mann som ellers forsvarer både sensur og tortur, som har satt kjepper i hjulene for sensuroffensiven fra det europeiske monopolborgerskapet. Hans angrep på Washington Post og CNN som falske nyhetsspredere, har tatt brodden av det liberale borgerskapets nye våpen. Til stor bekymring for EU og NATO-Jens.

Dermed kan en henvgjerrig amerikansk president etter medienes svertekampanje mot ham, legge en demper på den europeiske sensuriveren. Men selvsagt bare for en stakket stund.

Den falske nyhetspropagandaen kommer til å fortsette, og hovedformidlerne vil i overskuelig framtid fortsatt være de dominerende mediehusene i Europa og USA.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Intervju med Kim Kopperud, talsperson for Stopp NATO.

Kim KopperudKim Kopperud (21) er mangeårig aktivist og talsperson for det nye initiativet Stopp NATO. Revolusjon har bedt ham fortelle hva det går ut på.

– Hvorfor kommer dette initiativet og oppropet akkurat nå?

– NATO driver aktivt og trapper opp nivået på konfliktene med Russland og Kina samt at alliansens medlemsland deltar eller har signalisert at de vil delta i en rekke nye kriger. Vi som står bak dette initiativet mener det er nødvendig å mobilisere for å stoppe aggresjonen til NATO. Kampen mot NATO har blitt ytterligere aktualisert i Norge nå som Jens Stoltenberg har blitt valgt som ny generalsekretær i militæralliansen.

Krigerstaten Norge forbereder nye brudd på folkeretten: Etter lengre tids nøling har regjeringa, med Arbeiderpartiet som ivrig pådriver, bestemt seg for å trosse advarslene og blande Norge militært inn i Syria.

Telemark bataljon trener kurdere i Irak. © Foto: Torbjørn Kjosvold / ForsvaretFra Irak til Syria
Telemark bataljon trener kurdere i Erbil i Irak.
© Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediearkiv
En styrke på rundt 60 norske soldater skal stasjoneres i Jordan for å trene, rådgi og yte operativ støtte til «lokale syriske grupper». Spesialstyrker inngår i den norske kontingenten. Allerede nå åpner regjeringa for at disse styrkene, «hvis operasjonskonseptet utvikles», kan bli operative inne på syrisk territorium etter at Stortinget er «konsultert».

syriaflaggDet som så ut til å bli en reprise på krigen mot Irak i 2003, er foreløpig satt på vent. Men krigsmotstandere må ikke la seg lure: USA og Vesten venter bare på et påskudd på å gå til krig.

NATO har i en serie bombeangrep ødelagt satelittsenderne til statlig libysk fjernsyn. Angrepene blir begrunnet med at Gaddafiregimet har brukt mediekanaler til å «skremme folket». Hvinende bomber og raketter mot sivile mål har altså en beroligende virkning, ifølge NATO-logikken.

Det er ikke kjent om norske fly har deltatt i angrepet, som en siste «avskjedshilsen» før flyene kalles hjem den 1. august.

Paroler mot krigen i Afghanistan var godt synlige i motdemonstrasjonen. Foto: Revolusjon.
Foto: Revolusjon.
Om lag to tusen mennesker samlet seg til en fredelig protest mot tildelinga av fredsprisen til Barack Obama i Oslo den 10. desember. Dermed ble det skapt ei nødvendig motvekt til Obamania-rusen som har preget mediebildet de siste dagene.

Et trettitalls organisasjoner hadde tilsluttet seg arrangementet, blant dem KPML og ML-gruppa Revolusjon. Den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan var en av appellantene før avmarsj fra Jernbanetorget. Etter toget var det konsert på Smuget og på Blitz.

Flere bilder fra demoen på fronlinjer.no

Sampol-konferansen i Bergen arrangeres av masterstudenter i Sammenliknende politikk ved UiB. Årets tema var «kampen mot terror», og da var det visst naturlig at den norske statsterrorismens frontfigur, Grete Faremo, åpnet konferansen …

Nei til terrorkrig.Aktivister fra KPml var på plass utenfor konferanselokalene og delte ut  en løpeseddel med klar melding om at Norge skal ut av krigene i Afghanistan og Libya, og at Faremo må stilles til ansvar for norske krigsforbrytelser.

Alle delar av norsk militærpolitikk er basert på NATO og utanlandske aggresjonskrigar, medan territorialforsvaret vert redusert til eit nivå som vi aldri tidlegare har sett. 

Befalsskolen for Heimevernet på trening i Porsanger. Foto: Marte Brohaug / ForsvaretBefalsskolen for Heimevernet på trening i Porsanger. Foto: Marte Brohaug / ForsvaretDen nye  langtidsplanen for Forsvaret som vart lagt fram av regjeringa 17. juni i år har fått stor merksemd. Det økonomiske hovudelementet i planen er auka løyvingar til Forsvaret på 165 milliardar kroner i løpet av dei neste 20 åra.

Titusener av krigsmotstandere har de siste dagene samla seg i Istanbul, Tyrkia, for å protestere mot planene om militær inngripen i Syria.

Krigsprotester i Tyrkia.Demonstrasjonen fant sted like etter at flertallet fra Rettferdspartiet (AKP) i parlamentet ga statsminister Recep Tayyip Erdogan utvida fullmakter til å sende soldater «utenlands». Demonstrantene ble møtt med tåregass.

– Vi tar et stort skritt mot Natos mål om at forsvarsbudsjettene skal være i nærheten av to prosent av brutto nasjonalprodukt, skrøt statsminister Erna Solberg da regjeringa la fram Forsvarets langtidsplan fredag 17. juni.

Heimevernsøvelse Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretHeimevernet er i opprør. Her fra en øvelse på Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretKrigsbudsjettene skal trappes opp med ytterligere 165 milliarder kroner de neste 20 åra. Gjennom sin megafon Jens Stoltenberg presser USA europeerne i NATO til å betale en større del av regninga for den globale krigsstrategien til Washington. Norske myndigheter lar seg ikke be to ganger.

Omlegginga til enda mer angrepskrig fører til avvikling av norske hæravdelinger og baseanlegg. Det er opprør i Heimevernet og lokalsamfunn kysten rundt.

Det er eit historisk paradoks at NATO som vart oppretta som ein militærallianse retta inn mot Sovjetunionen, har vore på sitt mest aktive etter at Sovjetunionen og Warszawapakta braut saman i 1991.

Det offisielle Norge tar sterk avstand fra æresdrap. Ikke desto mindre lærer norske soldatbarn å se på drap i NATO-regi på fremmed jord som ærerike handlinger.

Dette er barnepakka Forsvaret tilbyr ungene som utenlandspersonellet etterlater hjemme..En del av sortimentet i barnepakka Forsvaret tilbyr de mindreårige «hjemmeheltene».Forsvaret har lenge drevet aktiv verving for å lokke ungdom ut i tjeneste for NATO. Rekrutteringa foregår regelmessig med svære annonsekampanjer og glansa magasiner der kvinner og menn blir fortalt at de kan «gjøre en innsats for Norge» ved å sette militærstøvlene på fremmed jord.

Tre danske okkupantsoldater ble i går drept i Afghanistan. Krigsherren Lars Løkke Rasmussen var ute med de store ord og sa at de døde for «fred, frihet, demokrati og dansk sikkerhet».

Tripoli, Libya, Juli 2011

Bilder fra Tripoli juli 2011Se bilder fra masseprotestene i Tripoli mot NATOs bombekrig mot Libya, fotografier og opptak som stort sett er «oversett» av de store mediaselskapene.

  • Klikk på bildet for å se video i nytt vindu.

Alle foto © Mahdi Darius Nazemroaya, CRG and Réseau Voltaire, 2011.

Libyas rikadvokat har sagt at NATOs luftangrep har drept mer enn 1100 sivile og skadet tusenvis av andre siden slutten av mars. Han vil tiltale NATO-sjefen for krigsforbrytelser.

Maktfordelingsprinsippet i USA innebærer blant annet at presidenten ikke på egen hånd kan erklære krig, unntatt hvis USA er direkte truet eller under angrep fra en fremmed makt.

Men han kan sjølsagt få fullmakt fra kongressen, gjerne på falskt grunnlag. Det skjedde i 2002 da Irak var målskiva. Nå har det kanskje skjedd igjen, denne gang med Iran i siktet.

Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.Hun drepte på oppdrag fra Stortinget. Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.

NOU 2016:8 Rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av tidligere forsvars- og utenriksminister Bjørn Tore Godal slår fast at 14 år med norsk krigføring i Afghanistan har vært en fiasko.

Situasjonen i landet har vært en sammenhengende katastrofe for befolkningen, i den grad at den ser på Taliban som et mer sivilisert alternativ enn NATO/ISAF og USA. Det eneste målet som er nådd er at Norge har vist seg fram som «en god alliert for USA og NATO i kampen mot internasjonal terror».