Internasjonal ungdomsleir 2014

Årets internasjonale anti-imperialistiske og anti-fascistiske ungdomsleir går av stabelen i Izmir, Tyrkia, i dagene 2. til 10. august.

Tusenvis av ungdommer fra Tyrkia, Latin-Amerika, Midtøsten, Balkan og Europa kommer til å delta. Se videoen og ungdomsleirens nettside mer informasjon om leiren (engelsk).

Verdens ungdom møtes ved Egeerhavet!

Internasjonal ungdomsleir 2010På historisk grunn og i vakre omgivelser ved Egeerhavet går årets internasjonale anti-imperialistiske ungdomsleir av stabelen. Det er den 22. i rekka, der mange hundre ungdommer fra alle verdenshjørner møtes.

Stedet er ved Izmir i Tyrkia. I år som tidligere år blir leiren et minne for livet og en inspirasjon til innsats for alle røde unge som deltar. Den foregår på et tidspunkt der kapitalismen, ikke minst i det kriseramma Europa, truer den unge generasjonen med håpløshet, arbeidsløshet, fattigdom og kriger.

Men ungdommen har helt andre framtidsperspektiver!

Byrådet mot Hausmania

En del av Hausmaniakvartalet.
by-nc-saEn del av Hausmania-kvartalet. Foto: Revolusjon
Oslo-politiet klager over ressursmangel, men rykket mannsterkt ut torsdag for å hive ut husokkupanter fra bokollektivet Hausmania. Minst 15 beboere står nå uten tak over hodet.

Det er Oslo kommune som har krevd utkastelse. Påskuddet er at bygget er brannfarlig, men byrådet i Oslo har lenge hatt planer om å selge Hausmaniakvartalet til private.

 

Kulturhuset Hausmania i fare?

 

Byrådet i Oslo, styrt av Høyre og FrP, forbereder salg av Hausmannskvartalet til private interessenter.

Kulturhuset Hausmania ligger ved Akerselva i Oslo. Foto: Revolusjon.
Kulturhuset Hausmania ligger ved Akerselva i Oslo.
Foto: Revolusjon BY-NC-SA

Byrådet og finaskomiteen har nylig har satt av 25 millioner til kulturhuset Hausmania, som har leiekontrakt med Oslo kommune. Nå vil de splitte opp kvartalet.