Dekkoperasjon Fukushima

11. mars 2011: Fukushimakatastrofen er kalt den største industrikatastrofen i menneskehetens historie.

Illustrasjonen viser de fire reaktorene i Dai-ichi. Kilde: wikimedia.Men følgene av nedsmeltinga av tre reaktorer og verdens mest overhengende miljøtrussel får sparsom oppmerksomhet i mediene. Spesielt hvis en sammenligner med oppstyret rundt klimatoppmøtene.

Fiasko i København

Københavntoppmøtet COP15 og «resultatet» Copenhagen Outcome er en fiasko for FN, en fiasko for Danmark, en fiasko for den imperialistiske verdensorden. Ingen flotte ord kan skjule dette.

– Det kom ingen klimaavtale ut av COP15 – ikke juridisk, ikke politisk. Å komme med en likegyldig hensiktserklæring som verken gir håp eller løfte om forandring er til liten nytte. Det er en fiasko. En fiasko for FN, en fiasko for Danmark, en fiasko for den imperialistiske verdensorden.
Slik oppsummerer APKs Troels Riis Larsen utkommet av toppmøtet, og fortsetter:

– Klimatoppmøtet viste at 100.000 mennesker var parat til handling, men den viste også at alt for mange mennesker stadig lever i den villfarelse at redningen skal komme ovenfra. Det er en illusjon. Det er oss – verdens folk som kan og skal forandre verden. La oss ikke vente alt for lenge!

Les hele hans kommentar

Titusener for klima og mot politistatsmetoder

Den store klimademonstrasjonen i København 12. desember samlet nærmere 100.000 mennesker.

Et gigantisk politioppbud har samtidig sørget for massearrestasjoner. På det meste satt 1000 folk mellom 12 og 60 år internert i kalde og primitive «klimafengsel», også en rekke norske demonstranter. Politiet har kunnet utnytte de vide fullmaktene i den nyss vedtatte «uropakken» (en anti-opprørslov), der folk kan taues inn på pur mistanke om at de har et eller annet fore.

Protestene fortsetter i København, byen som nå går under navnet Cop-enhagen, takket være politiets framferd.

Kapitalisme og miljø lar seg ikke forene

 Klimatoppmøtet i København 

Bærekraftig utvikling og kapitalisme er uforenlige størrelser.

Kapitalens pengetre
For kapitalen er trær av verdi – hvis det vokser penger og fakturaer på dem.

Grunnen til det er at kapitalismen på grunn av sin natur støter mot både naturens og samfunnsøkonomiens utviklingslover. Kapitalismen i sitt imperialistiske stadium er i konstant krig med både naturen og mennesket sjøl. Enten dreper den sivilisasjonen med krig og bomber, eller den vil kvele økosystemet vårt.

Aksjon mot Amagerkraftværket

Vattenfall er «åpne for dialog». Foto © kpnet
Vattenfall er åpne for dialog. «Forhandlerne» står oppstilt nederst i bildet.  Foto: © kpnet

København er seinere i høst åsted for det store klimatoppmøtet som blant annet skal diskutere kutt i klimagassutslippene. De fleste frykter at det hele ender med mange vakre ord og lite handling hvis man overlater så viktige spørsmål til politikere. De unge har fått nok av prat.