Akersgata i Oslo 23. juli 2011.
HV-soldater og Garden
vokter regjeringskvartalet.
Foto: Revolusjon.

Norge var den 22. juli 2011 åsted for den verste terroraksjonen i Norden siden Den annen verdenskrig, kanskje den mest systematiske nedslakting av unge mennesker i nyere historie.

Dødstallene kryper nå opp mot 80, hvorav 68 er ungdommer som deltok på AUF sin sommerleir (politiet har 25. juli nedjustert sine tidligere tall).

Nå veit vi at det slett ikke var fanatiske islamister, men den blonde, konservative vestkantgutten, bedriftsgründeren, frimureren og tidligere FrP-medlem Anders Behring Breivik (32) som stod bak både bomben i Oslo og massakren av 85 unge AUF-ere på Utøya. En udåd han nå har tilstått.

Selv om det skulle vise seg at han har gjennomført ugjerningen på egen hånd eller med få medhjelpere, er Anders Behring Breivik ikke et enslig og tilfeldig utskudd. Udåden har vært nøye planlagt over tid, og verken ideene eller metodene har Behring Brevik sugd av eget bryst. Inspirasjonen har han åpenbart hentet fra en rekke blodige aksjoner utført av kristen-fascistiske terrorgrupper i USA, aksjoner rettet mot alt fra føderale bygninger til abortklinikker, og skolemassakrer utført av enkeltpersoner.

Islamofobi og fascisme

Stadig mer dokumentasjon underbygger at han har vært del av et ekstremt reaksjonært og islamofobisk miljø som har internett generelt og nettstedet document.no spesielt som sine fremste yngleplasser. Gjennom nettsteder av denne typen har de spredd ut hatet sitt og oppildnet hverandre, ved siden av aktiv bruk av diskusjonsforaene til de «seriøse» nettavisene. Breivik skal, til tross for at han poserer som antinazist og pro-sionist, også ha vært dørvakt for naziorganisasjoner og ha tilknytning til det fascistiske EDL – European Defence League.

Ved siden av et vilt rasistisk hat mot muslimer og alle «marxist-humanister» som tar innvandrere og flyktninger i forsvar, har dette miljøet laget seg et konspiratorisk bilde av det politisk korrekte Norge, representert ikke minst ved landets politiske ledelse, som angivelig opptrer som en kompakt majoritet i forhold til de «nasjonale» og «patriotiske» hat-ytringene. Her er ett eksempel på dette tankespinnet fra Breivik på document.no:

«Problemet er at Europa tapte den kalde krigen allerede i 1950, i det øyeblikk de tillot Marxister/anti-nasjonalister å herje fritt …
Resultatet, i spesielt Norge og Sverige er at ekstreme Marxistiske holdninger har blitt akseptable/dagligdagse mens gamle etablerte sannheter som patriotisme og kulturkonservatisme i dag blir stemplet som ekstremisme (av kulturmarxister og humanister). Anti-nasjonalistiske holdninger har dessverre ikke bare blitt mainstream men blir i dag påkrevd som basisholdning for å ha mulighet for å klatre innenfor PK hierarkier.»

Når sommerleiren på Utøya var hovedmålet, er det relativt opplagt at dette henger sammen med Ungdomsfylkingens tydelige antirasisme ved siden av AUFs nære kobling til den politiske maktas sentrum.

En tempelridder mot islam og marxisme

Breivik skal nylig ha lagt ut sine omfattende planer på nettet i form av et bokmanus, melder Dagbladet og TV2. Frimurermedlemmet Breivik ser på seg sjøl som en Tempelridder som kjemper mot marxisme og islamisme. Likevel – eller nettopp derfor? – har Breivik aldri blitt fanget opp av PST, som i en årrekke har holdt så stramt fokus på de islamistiske miljøene i Norge at de spirende voldsrasistiske nettverkene har blitt mer eller mindre ignorert. Politiets og forsvarets terroreksperter framstiller islamofobene rundt document.no som «noe helt annet» enn de voldelige nazimiljøene, og at avstanden mellom Breiviks hatske ytringer og handlingene han har utført var så stor at han av den grunn aldri kom i søkelyset. Dét er en forklaring som ikke holder vann, særlig ettersom alle med et minimum av kunnskap om disse miljøene vet at deler av nazimiljøet har anlagt ny frisyre for å gjøre seg mer spiselige: de tar gjerne «avstand» fra nazisme hvis det må til for å samarbeide med eller infiltrere andre «nasjonale» miljøer. 

Om Breiviks holdninger er blant de mest ekstreme, så er det også en sørgelig kjensgjerning at utgytelser om norsk «patriotisme» og muslimhets er hverdagskost blant atskillige «gode nordmenn», spesielt i lystig lag med et antall halvlitere innabords. Vi bør ikke underslå at det fins en stor underskog av rasistiske holdninger som systematisk er hausset opp og forsterket av medier og politikere fra de fleste partiene hver eneste dag siden «krigen mot terror» ble påbegynt i 2001. Det hjelper lite med honnørørd om «inkludering» og «toleranse» når virkeligheten som særlig flyktninger, men også godt etablerte innvandrere i flere generasjonsledd, møter fra politi og myndigheter er kriminalisering og trakassering. For flyktningenes del: tvangsdeportering.
Holdningene i det norske samfunnet bygges mer av hva den politiske eliten og dens byråkrati gjør i praksis, enn av hva de sier i festtalene.

Massakren bør være en vekker

Ikke-europeiske innvandrere og flyktninger til Norge kan i dag puste lettere. Om ettermiddagen den 22. juli, i timene etter eksplosjonen på Einar Gerhardsens plass, men før skuddramaet på Utøya ble kjent, lå det en illevarslende atmosfære i lufta. I medienes redaksjoner var det allerede opplest, om ennå ikke vedtatt, at dette var en terroraksjon fra ekstreme islamister. PR-rådgiverne til Fremskrittspartiet finpussset mediestrategien for å banke løs mot asylanter og muslimer i alminnelighet, og dermed snu elendige meningsmålinger. Hat-meldinger rettet mot muslimer florerte i tusentall på Twitter og Facebook utover ettermiddagen denne skjebnetunge fredagen. Det er å håpe at disse kvitrerne kveles av sin egen skam.

Når denne ufattelige tragedien først har skjedd, er det tross alt bedre at ugjerningen ble begått av en kristen, norsk fascist og rasehater enn at det var forrykte jihadister som stod bak. Det kan være en vekker for vanlige folk, et tilbakeslag for fordommer og hverdagsrasisme, og kanskje kan det gi grunnlag for et politisk press for endelig å forby disse gruppene og miljøene som kamuflerer sin kriminelle rasisme som «nasjonal ideologi».

Hvis ikke rasismen og nazismen knuses overalt der den viser seg, vil grunnen stadig gjødes for politiske tempelriddere og massemordere av Behring Breiviks kaliber.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML
Løpeseddel fra KPml og Revolusjon i anledning antikrigsmarkeringa den 14. juni

En krigsgal regjering og et blodtørstig Storting

Flyer om krigen mot Libya | 14. juni 2011.Den 7. juni oppgir NATO at krigsalliansen har gjennomført over 10 000 tokt over Libya, hvorav 3860 angrepstokt, siden den 31. mars (da USA overlot ansvaret til NATO).

Norge har hatt seks kampfly i døgnkontinuerlig aktivitet siden midten av mars. De har stått for mellom 10 og 15 prosent av angrepstoktene. Fram til 7. juni hadde norske fly sluppet 388 bomber, mange av disse i og rundt millionbyen Tripoli. Regjeringa besluttet den 10. juni «å videreføre det norske kampflybidraget med fire F-16 kampfly fra 24. juni til 1. august 2011». Altså mer av det samme.

Leigehær for USA med lidingar for det syriske folket som resultat.

Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Noreg si rolle i Syria-krigen vil gå frå politisk støttespelar for å få til regimeskifte i Syria, til ei aktiv, om enn lita, militær rolle.

Stans aggresjonen mot Syria

  • Stans aggresjonen mot Syria!

  • Ingen norske bidrag eller støtte til terrorkrigen!

  • Still løgnerne og krigsforbryterne til ansvar!

Skriv under oppropet Stans aggresjonen mot Syria

- og spre budskapet videre til venner, på sosiale medier osv.!

{jcomments off}

 

 

 

Den truende krigen mot Jemen er i gang!

Den sjiamuslimske «halvmånen» i Midtøsten.Det er rapportert at 100 saudiske krigsfly har bombet den jemenittiske hovedstaden Sanaa som nylig ble erobret av Houthi-opprørere, og at om lag 150.000 soldater er satt inn i en bakkeoffensiv i det nordlige Jemen.

20. mars 2009: 6 år med okupasjon.

 

Komiteen for et fritt Irak har laget denne plakaten i anledning 6-årsdagen for den kriminelle okkupasjonen av Irak. Illustrasjon ved Carlos Latuff.

Plakaten kan lastes ned fra www.frittirak.no

G8-lederne får en varm velkomst fra 200.000 demonstranter når imperialisthøvdingene møtes i Edinburgh. Blairs politi er sjølsagt på tå hev, og fant det best å arrestere alle som hadde kledd seg ut i klovnedrakt...

EMEP logo Dessverre velger de herskende kreftene i Tyrkia ikke å se på de kurdiske representantene i parlamentet som en mulighet for fred. I denne konteksten stemte Parlamentet (507-191) i favør av å gi regjeringa en ettårig fullmakt til å beordre de militære til å krysse grensa inn i Irak.

Før avstemningen oppfordret statsminister Erdogan alle til å støtte forslaget, mens alle som gikk imot ble anklaget for å støtte opp om «terrorisme».

USS Abraham Lincoln. Foto: Wikipedia/US Navy.
Styrkeoppbygging: USS Abraham Lincoln på tokt med støttefartøyer. Foto: Wikipedia/US Navy.
USA slår stadig kraftigere på krigstrommene mot Iran. Argumentene ligner til forveksling de som ble brukt mot Irak før det fatale angrepet i 2003.

FN skjerper tonen med nye sanksjoner, uten at Kina eller Russland legger ned veto i Sikkerhetsrådet. De imperialistiske rivalenes ettergivenhet og Obamas dalende popularitet i det kriseherja USA, gjør ny aggresjon fristende – sjøl om alle innser at det ville være den rene galskap.

Det pågår en enorm styrkeoppbygging i og rundt Persiabukta. USA har nettopp utplassert sin fjerde ubåt i Gulfen, tre andre ubåter vaker fra før av utenfor kysten av Bahrain. Hangarskipene USS Abraham Lincoln og franske Charles de Gaulle er dirigert til området. Abraham Lincoln blir eskortert av en krysser og fire destroyere. Totalt tretti kampfartøyer befinner seg i regionen, inklusive de som tilhører Storbritannia og Frankrike. I tillegg kommer en lang rekke støttefartøyer.

Det offisielle Norge tar sterk avstand fra æresdrap. Ikke desto mindre lærer norske soldatbarn å se på drap i NATO-regi på fremmed jord som ærerike handlinger.

Dette er barnepakka Forsvaret tilbyr ungene som utenlandspersonellet etterlater hjemme..En del av sortimentet i barnepakka Forsvaret tilbyr de mindreårige «hjemmeheltene».Forsvaret har lenge drevet aktiv verving for å lokke ungdom ut i tjeneste for NATO. Rekrutteringa foregår regelmessig med svære annonsekampanjer og glansa magasiner der kvinner og menn blir fortalt at de kan «gjøre en innsats for Norge» ved å sette militærstøvlene på fremmed jord.

Jens Stoltenberg February 2015Det er ikke mye igjen av den forsonlige landsfaderen Jens Stoltenberg etter at han er blitt drillet i hatretorikk av NATO. Nå er han på visitt i Norge for å overtale de blå regjeringstrollene til å bruke enda flere milliarder til opprustning og krig.

Det blir sikkert ikke vanskelig.

AWACS og F-16 på NATO-øvelse. Foto fra Wikipedia.AWACS og F-16 på NATO-øvelse.
Foto fra Wikipedia.
Dette foregår samtidig med en av de mest storstilte offensive krigsflyøvelsene noensinne i skandinavisk luftrom – Arctic Challenge Exercise 2015 (ACE 2015), og en ditto marineøvelse (BALTOPS) i Østersjøen som omfatter 49 skip og 61 fly og involverer Finland, Sverige og Georgia.

Stoltenberg vil også presse Norge til å bli aktivt med i NATOs omstridte rakettforsvar, som i praksis er rettet mot Russland. Dette er det stikk motsatte av Soria Moria-erklæringen fra hans egen regjeringstid: «Regjeringen vil at Norge skal arbeide for å skrinlegge dagens planer for rakettforsvar», het det den gangen.

Forsvaret sender i månedskiftet juli/august spesialstyrker til Afghanistan. Styrken er et bidrag til USAs «Operation Enduring Freedom» (ikke den NATO ledede ISAF styrken) og vil være under direkte amerikansk kommando.

Generalsekretær Stoltenberg inspiserer Patriot-batterier i Tyrkia i 2014. © NATO-foto.Generalsekretær Jens Stoltenberg inspiserer Patriot-batterier i Tyrkia i 2014. © NATO-foto.NATO innkaller til krisemøte i Brussel på anmodning fra Tyrkia. Det kan være et forspill til realisering av   planene om mer direkte NATO-intervensjon i Syria.

Det dreier seg ikke om å knekke terroristene fra IS og Nusrafronten, men om å knekke det syriske regimet og de frigjorte kurdiske områdene.

NATO og USA har med 15.000 mann gått til storoffensiv i Helmand-provinsen i Afghanistan. Det blir kalt svenneprøven for president Obamas opptrapping av krigen med 30.000 nye soldater.

Det som skal være en styrkedemonstrasjon, vil om en tid ende i en ynkelig retrett. Okkupantene er dømt til nederlag, men kommer i sin desperasjon til å fortsette med å begå nye massakrer.

Paroler mot krigen i Afghanistan var godt synlige i motdemonstrasjonen. Foto: Revolusjon.
Foto: Revolusjon.
Om lag to tusen mennesker samlet seg til en fredelig protest mot tildelinga av fredsprisen til Barack Obama i Oslo den 10. desember. Dermed ble det skapt ei nødvendig motvekt til Obamania-rusen som har preget mediebildet de siste dagene.

Et trettitalls organisasjoner hadde tilsluttet seg arrangementet, blant dem KPML og ML-gruppa Revolusjon. Den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan var en av appellantene før avmarsj fra Jernbanetorget. Etter toget var det konsert på Smuget og på Blitz.

Flere bilder fra demoen på fronlinjer.no

Fredsbevegelsen i Tsjekkia har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen. Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Ved å skrive under oppropet, protesterer du samtidig mot den norske regjeringa sitt hykleri og løftebrudd.

Skriv under her

Det er eit historisk paradoks at NATO som vart oppretta som ein militærallianse retta inn mot Sovjetunionen, har vore på sitt mest aktive etter at Sovjetunionen og Warszawapakta braut saman i 1991.