Akersgata i Oslo 23. juli 2011.
HV-soldater og Garden
vokter regjeringskvartalet.
Foto: Revolusjon.

Norge var den 22. juli 2011 åsted for den verste terroraksjonen i Norden siden Den annen verdenskrig, kanskje den mest systematiske nedslakting av unge mennesker i nyere historie.

Dødstallene kryper nå opp mot 80, hvorav 68 er ungdommer som deltok på AUF sin sommerleir (politiet har 25. juli nedjustert sine tidligere tall).

Nå veit vi at det slett ikke var fanatiske islamister, men den blonde, konservative vestkantgutten, bedriftsgründeren, frimureren og tidligere FrP-medlem Anders Behring Breivik (32) som stod bak både bomben i Oslo og massakren av 85 unge AUF-ere på Utøya. En udåd han nå har tilstått.

Selv om det skulle vise seg at han har gjennomført ugjerningen på egen hånd eller med få medhjelpere, er Anders Behring Breivik ikke et enslig og tilfeldig utskudd. Udåden har vært nøye planlagt over tid, og verken ideene eller metodene har Behring Brevik sugd av eget bryst. Inspirasjonen har han åpenbart hentet fra en rekke blodige aksjoner utført av kristen-fascistiske terrorgrupper i USA, aksjoner rettet mot alt fra føderale bygninger til abortklinikker, og skolemassakrer utført av enkeltpersoner.

Islamofobi og fascisme

Stadig mer dokumentasjon underbygger at han har vært del av et ekstremt reaksjonært og islamofobisk miljø som har internett generelt og nettstedet document.no spesielt som sine fremste yngleplasser. Gjennom nettsteder av denne typen har de spredd ut hatet sitt og oppildnet hverandre, ved siden av aktiv bruk av diskusjonsforaene til de «seriøse» nettavisene. Breivik skal, til tross for at han poserer som antinazist og pro-sionist, også ha vært dørvakt for naziorganisasjoner og ha tilknytning til det fascistiske EDL – European Defence League.

Ved siden av et vilt rasistisk hat mot muslimer og alle «marxist-humanister» som tar innvandrere og flyktninger i forsvar, har dette miljøet laget seg et konspiratorisk bilde av det politisk korrekte Norge, representert ikke minst ved landets politiske ledelse, som angivelig opptrer som en kompakt majoritet i forhold til de «nasjonale» og «patriotiske» hat-ytringene. Her er ett eksempel på dette tankespinnet fra Breivik på document.no:

«Problemet er at Europa tapte den kalde krigen allerede i 1950, i det øyeblikk de tillot Marxister/anti-nasjonalister å herje fritt …
Resultatet, i spesielt Norge og Sverige er at ekstreme Marxistiske holdninger har blitt akseptable/dagligdagse mens gamle etablerte sannheter som patriotisme og kulturkonservatisme i dag blir stemplet som ekstremisme (av kulturmarxister og humanister). Anti-nasjonalistiske holdninger har dessverre ikke bare blitt mainstream men blir i dag påkrevd som basisholdning for å ha mulighet for å klatre innenfor PK hierarkier.»

Når sommerleiren på Utøya var hovedmålet, er det relativt opplagt at dette henger sammen med Ungdomsfylkingens tydelige antirasisme ved siden av AUFs nære kobling til den politiske maktas sentrum.

En tempelridder mot islam og marxisme

Breivik skal nylig ha lagt ut sine omfattende planer på nettet i form av et bokmanus, melder Dagbladet og TV2. Frimurermedlemmet Breivik ser på seg sjøl som en Tempelridder som kjemper mot marxisme og islamisme. Likevel – eller nettopp derfor? – har Breivik aldri blitt fanget opp av PST, som i en årrekke har holdt så stramt fokus på de islamistiske miljøene i Norge at de spirende voldsrasistiske nettverkene har blitt mer eller mindre ignorert. Politiets og forsvarets terroreksperter framstiller islamofobene rundt document.no som «noe helt annet» enn de voldelige nazimiljøene, og at avstanden mellom Breiviks hatske ytringer og handlingene han har utført var så stor at han av den grunn aldri kom i søkelyset. Dét er en forklaring som ikke holder vann, særlig ettersom alle med et minimum av kunnskap om disse miljøene vet at deler av nazimiljøet har anlagt ny frisyre for å gjøre seg mer spiselige: de tar gjerne «avstand» fra nazisme hvis det må til for å samarbeide med eller infiltrere andre «nasjonale» miljøer. 

Om Breiviks holdninger er blant de mest ekstreme, så er det også en sørgelig kjensgjerning at utgytelser om norsk «patriotisme» og muslimhets er hverdagskost blant atskillige «gode nordmenn», spesielt i lystig lag med et antall halvlitere innabords. Vi bør ikke underslå at det fins en stor underskog av rasistiske holdninger som systematisk er hausset opp og forsterket av medier og politikere fra de fleste partiene hver eneste dag siden «krigen mot terror» ble påbegynt i 2001. Det hjelper lite med honnørørd om «inkludering» og «toleranse» når virkeligheten som særlig flyktninger, men også godt etablerte innvandrere i flere generasjonsledd, møter fra politi og myndigheter er kriminalisering og trakassering. For flyktningenes del: tvangsdeportering.
Holdningene i det norske samfunnet bygges mer av hva den politiske eliten og dens byråkrati gjør i praksis, enn av hva de sier i festtalene.

Massakren bør være en vekker

Ikke-europeiske innvandrere og flyktninger til Norge kan i dag puste lettere. Om ettermiddagen den 22. juli, i timene etter eksplosjonen på Einar Gerhardsens plass, men før skuddramaet på Utøya ble kjent, lå det en illevarslende atmosfære i lufta. I medienes redaksjoner var det allerede opplest, om ennå ikke vedtatt, at dette var en terroraksjon fra ekstreme islamister. PR-rådgiverne til Fremskrittspartiet finpussset mediestrategien for å banke løs mot asylanter og muslimer i alminnelighet, og dermed snu elendige meningsmålinger. Hat-meldinger rettet mot muslimer florerte i tusentall på Twitter og Facebook utover ettermiddagen denne skjebnetunge fredagen. Det er å håpe at disse kvitrerne kveles av sin egen skam.

Når denne ufattelige tragedien først har skjedd, er det tross alt bedre at ugjerningen ble begått av en kristen, norsk fascist og rasehater enn at det var forrykte jihadister som stod bak. Det kan være en vekker for vanlige folk, et tilbakeslag for fordommer og hverdagsrasisme, og kanskje kan det gi grunnlag for et politisk press for endelig å forby disse gruppene og miljøene som kamuflerer sin kriminelle rasisme som «nasjonal ideologi».

Hvis ikke rasismen og nazismen knuses overalt der den viser seg, vil grunnen stadig gjødes for politiske tempelriddere og massemordere av Behring Breiviks kaliber.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Et amerikansk Pave Hawk tranpost- og angrepshelikopter.Illustrasjonsfoto: Et amerikansk Pave Hawk transport- og redningshelikopter. Foto: Tim Felce (Airwolfhound) CC BY-SA 2.0  via Wikimedia Commons.Den USA-initierte koalisjonen i Irak, der også Norge nå bidrar, skal angivelig bekjempe terroristene i Den islamske stat (IS). Men det blir stadig tydeligere at IS-barbarene er et nyttig redskap for imperialistene. Irakiske parlamentarikere og iranske militære mener å ha bevis for at USA-koalisjonen systematisk slipper ned våpen og forsyninger til IS-kontrollerte områder.

En skarpskyttermedalje fra Nobelkomiteen? Tegning: Carlos Latuff.• Barack Obama er øverstkommanderende for de brutale okkupasjonshærene i Afghanistan og Irak.
• Obama viderefører krigspolitikken til George Bush, han har til og med beholdt Bush sin krigsminister, Robert Gates.
• Det første president Obama gjorde etter at han fikk fredsprisen, var å godkjenne at 30.000 nye soldater skal sendes til Afghanistan.

Det er skapt et bilde av Barack Obama som den nye Messias. Men Obama reproduserer politikken til Bush, bare pakket inn med andre ord. Forandring – change – var slagordet som president Barack Obama gikk til valg på. En svart president i USA er i seg sjøl historisk. Men bortsett fra det består forandringen i forhold til regimet til George Bush stort sett i retorikk fra en begavet orator.

{tab=Motdemonstrasjon kl 1800}Møt opp ved Jernbanetorget torsdag 10. desember og vis hva du mener om Nobelpristildelinga. Appeller ved bl.a. Cindy Sheehan, amerikansk fredsaktivist og Palestinakomiteen. En rekke organisasjoner, blant dem Kommunistisk plattform og ML-gruppa Revolusjon, slutter opp om arrangementet som har parolefrihet. Oslo blir beleiret, makta kan finne på å stanse busser, tog og T-baner – vær ute i god tid!

{tab=Våre paroler}• «Amerikansk lederskap?» Nei takk!
• Ingen fredspris til krigsforbrytere!
• USA ut av Afghanistan og Irak!
• Alle norske soldater ut av Afghanistan nå!
• Støtt den irakiske og afghanske motstanden!

{tab=Unntakstilstand}2.600 norske politifolk og flere hundre amerikanske sikkerhetsvakter og agenter i følget til Obama beleirer Oslo under presidentbesøket. Byen kommer til å være i unntakstilstand, retten til å bevege seg fritt eller demonstrere vil bli svært begrensa. Folk vil bli forsøkt skremt til å holde seg unna sentrum. Ikke bare får vi innskrenka  ytrings- og bevegelsesfrihet, det norske folket vil også få skatteregninga på minst 100 millioner kroner.

LO i Oslo krever at den NATO-ledede militære operasjonen mot Libya nå stanses og at Norge tar initiativ til at FN bidrar eller innkaller til forhandlinger mellom de krigførende partene.

Arbeid til alle, faglige rettigheter, bekjemping av fattigdom og innføring av demokrati kan ikke bombes fram.

Uansett hvordan en stiller seg til FN-vedtaket om flyforbudssone, vil fortsatte bombetokter gå ut over målet om å beskytte sivilbefolkningen. Videre militæroperasjoner og eventuelle våpenleveranser vil bety en direkte støtte til den ene siden i en borgerkrig. Det er ikke i henhold til FN- mandatet.

Norge må derfor medvirke til at FN snarest innkaller partene i konflikten eller bidrar til samtaler for å få i stand en politisk løsning på konflikten.

  • Stans bombingen av Libya!
  • Støtt opp om våpenhvile og forhandlinger!

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 4. april 2011
Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme.


Titusener av krigsmotstandere har de siste dagene samla seg i Istanbul, Tyrkia, for å protestere mot planene om militær inngripen i Syria.

Krigsprotester i Tyrkia.Demonstrasjonen fant sted like etter at flertallet fra Rettferdspartiet (AKP) i parlamentet ga statsminister Recep Tayyip Erdogan utvida fullmakter til å sende soldater «utenlands». Demonstrantene ble møtt med tåregass.

syriaflaggDet som så ut til å bli en reprise på krigen mot Irak i 2003, er foreløpig satt på vent. Men krigsmotstandere må ikke la seg lure: USA og Vesten venter bare på et påskudd på å gå til krig.

Paroler mot krigen i Afghanistan var godt synlige i motdemonstrasjonen. Foto: Revolusjon.
Foto: Revolusjon.
Om lag to tusen mennesker samlet seg til en fredelig protest mot tildelinga av fredsprisen til Barack Obama i Oslo den 10. desember. Dermed ble det skapt ei nødvendig motvekt til Obamania-rusen som har preget mediebildet de siste dagene.

Et trettitalls organisasjoner hadde tilsluttet seg arrangementet, blant dem KPML og ML-gruppa Revolusjon. Den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan var en av appellantene før avmarsj fra Jernbanetorget. Etter toget var det konsert på Smuget og på Blitz.

Flere bilder fra demoen på fronlinjer.no

Oppdatering 15. januar: De første marinesoldatene ankommer Stjørdal. De er ikke velkomne!

Marinesoldater i aksjon. Illustrasjonsfoto.

USA og regjeringa vil at 300 amerikanske US Marines skal stasjoneres permanent i Trøndelag. Dette er et dramatisk brudd med den norske basepolitikken fra 1949.

Forslaget fra regjeringa er kommet på amerikansk initiativ, og uten at Stortingets forsvarskomité var orientert.

20. mars 2009: 6 år med okupasjon.

 

Komiteen for et fritt Irak har laget denne plakaten i anledning 6-årsdagen for den kriminelle okkupasjonen av Irak. Illustrasjon ved Carlos Latuff.

Plakaten kan lastes ned fra www.frittirak.no

Dokumentasjon Som en motvekt mot den imperialistiske krigspropagandaen, bringer vi her et utdrag fra Talibans melding fra slagmarken i Afghanistan.


I navnet til Allah, den nådige og barmhjertige.

De siste to ukene har en hær på 15.000 mann fra NATO, Storbritannia og USA gjennomført militære operasjoner i det lille området rundt Marjah, som ligger i Nad Ali-distriktet [kart]. En rekke fiendtlige bombefly, inkludert ubemannede droner og 60 kamphelikoptre deltar i operasjonen. Utenom dette har fienden også satt inn sine store og mest avanserte stridsvogner, Abraham og Shifton, som veier ca 65 tonn stykket.

Men til tross for forberedelser, skryt og propagandastunt har fienden vært ute av stand til å gjøre framskritt mot en liten gruppe av Mujahedin, som ikke teller mer enn 1000 væpnede menn og har våpen som ikke kan sammenlignes med fiendens. Men likevel, den selvoppofrende og dedikerte mujahedin har modig og vellykket stengt veien for okkupantene.

Fredsinitiativet har sendt ut denne uttalelsen om terrorangrepet i London 7. juli.

Imperialistenes innblanding i Ukraina gjør situasjonen i Europa stadig farligere. USA truer med å sende våpenhjelp til regimet i Kiev, mens flere NATO-land vurderer det samme.

Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA

Samtidig er den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Francois Hollande på visitt i Moskva for å drøfte en våpenstillstand i Ukraina for å gi Kiev-regimet et pusterom.

Et mindretall av det norske folket forsvarer den skitne krigen mot Afghanistan. En krig Norge skal ut av!

Den første angrepsbølgen omfattet 15 bombefly, 25 jagerfly og 50 krysserraketter, ifølge USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld. Det har blitt mange tokt etter det.

Men som da bombene regnet over Serbia og Kosova i 1999, forsøker USAs lakeier i regjering og storting å fortelle det norske folket at dette egentlig ikke er en krig, bare en kampanje imot terrorismen. Men det er grenser for hvor mange ganger et folk lar seg lure av løgnaktige politikere, og denne gangen er krigsmotstanden i utgangspunktet større.

KPml oppmoder alle som kan om å vera med på fakkeltoget mot krigen frå Jernbanetorget i Oslo torsdag 7. oktober 2010, kl. 17.
Demonstrasjonen er arrangert av Fredsinitiativet og Hent soldatene hjem.Det er òg demonstrasjon på Torgalmenningen i Bergen samme dag og tid.

AFGHANISTAN FOR AFGHANARANE!
NOREG OG NATO UT!

Sampol-konferansen i Bergen arrangeres av masterstudenter i Sammenliknende politikk ved UiB. Årets tema var «kampen mot terror», og da var det visst naturlig at den norske statsterrorismens frontfigur, Grete Faremo, åpnet konferansen …

Nei til terrorkrig.Aktivister fra KPml var på plass utenfor konferanselokalene og delte ut  en løpeseddel med klar melding om at Norge skal ut av krigene i Afghanistan og Libya, og at Faremo må stilles til ansvar for norske krigsforbrytelser.

AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter. Foto: US Navy
AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter nær Okinawa. Penguin er produsert av Kongsberg-gruppen. Bilde frigitt fra US Navy, tatt av Lisa Aman.

Regna etter folketall er «fredsnasjonen» Norge verdens største våpeneksportør. I absolutte tall er Norge nummer 6 på lista over våpen- og ammunisjonseksporterende land. Våpen og ammunisjon blir eksportert til alle NATO-land, samt en rekke andre «demokratiske» regimer som for eksempel Saudi-Arabia.

Organisasjonen Changemaker har laget et nyttig  faktahefte om norske våpeninteresser og eksportvirksomheten. [Les heftet her]

NATO og USA har med 15.000 mann gått til storoffensiv i Helmand-provinsen i Afghanistan. Det blir kalt svenneprøven for president Obamas opptrapping av krigen med 30.000 nye soldater.

Det som skal være en styrkedemonstrasjon, vil om en tid ende i en ynkelig retrett. Okkupantene er dømt til nederlag, men kommer i sin desperasjon til å fortsette med å begå nye massakrer.