Akersgata i Oslo 23. juli 2011.
HV-soldater og Garden
vokter regjeringskvartalet.
Foto: Revolusjon.

Norge var den 22. juli 2011 åsted for den verste terroraksjonen i Norden siden Den annen verdenskrig, kanskje den mest systematiske nedslakting av unge mennesker i nyere historie.

Dødstallene kryper nå opp mot 80, hvorav 68 er ungdommer som deltok på AUF sin sommerleir (politiet har 25. juli nedjustert sine tidligere tall).

Nå veit vi at det slett ikke var fanatiske islamister, men den blonde, konservative vestkantgutten, bedriftsgründeren, frimureren og tidligere FrP-medlem Anders Behring Breivik (32) som stod bak både bomben i Oslo og massakren av 85 unge AUF-ere på Utøya. En udåd han nå har tilstått.

Selv om det skulle vise seg at han har gjennomført ugjerningen på egen hånd eller med få medhjelpere, er Anders Behring Breivik ikke et enslig og tilfeldig utskudd. Udåden har vært nøye planlagt over tid, og verken ideene eller metodene har Behring Brevik sugd av eget bryst. Inspirasjonen har han åpenbart hentet fra en rekke blodige aksjoner utført av kristen-fascistiske terrorgrupper i USA, aksjoner rettet mot alt fra føderale bygninger til abortklinikker, og skolemassakrer utført av enkeltpersoner.

Islamofobi og fascisme

Stadig mer dokumentasjon underbygger at han har vært del av et ekstremt reaksjonært og islamofobisk miljø som har internett generelt og nettstedet document.no spesielt som sine fremste yngleplasser. Gjennom nettsteder av denne typen har de spredd ut hatet sitt og oppildnet hverandre, ved siden av aktiv bruk av diskusjonsforaene til de «seriøse» nettavisene. Breivik skal, til tross for at han poserer som antinazist og pro-sionist, også ha vært dørvakt for naziorganisasjoner og ha tilknytning til det fascistiske EDL – European Defence League.

Ved siden av et vilt rasistisk hat mot muslimer og alle «marxist-humanister» som tar innvandrere og flyktninger i forsvar, har dette miljøet laget seg et konspiratorisk bilde av det politisk korrekte Norge, representert ikke minst ved landets politiske ledelse, som angivelig opptrer som en kompakt majoritet i forhold til de «nasjonale» og «patriotiske» hat-ytringene. Her er ett eksempel på dette tankespinnet fra Breivik på document.no:

«Problemet er at Europa tapte den kalde krigen allerede i 1950, i det øyeblikk de tillot Marxister/anti-nasjonalister å herje fritt …
Resultatet, i spesielt Norge og Sverige er at ekstreme Marxistiske holdninger har blitt akseptable/dagligdagse mens gamle etablerte sannheter som patriotisme og kulturkonservatisme i dag blir stemplet som ekstremisme (av kulturmarxister og humanister). Anti-nasjonalistiske holdninger har dessverre ikke bare blitt mainstream men blir i dag påkrevd som basisholdning for å ha mulighet for å klatre innenfor PK hierarkier.»

Når sommerleiren på Utøya var hovedmålet, er det relativt opplagt at dette henger sammen med Ungdomsfylkingens tydelige antirasisme ved siden av AUFs nære kobling til den politiske maktas sentrum.

En tempelridder mot islam og marxisme

Breivik skal nylig ha lagt ut sine omfattende planer på nettet i form av et bokmanus, melder Dagbladet og TV2. Frimurermedlemmet Breivik ser på seg sjøl som en Tempelridder som kjemper mot marxisme og islamisme. Likevel – eller nettopp derfor? – har Breivik aldri blitt fanget opp av PST, som i en årrekke har holdt så stramt fokus på de islamistiske miljøene i Norge at de spirende voldsrasistiske nettverkene har blitt mer eller mindre ignorert. Politiets og forsvarets terroreksperter framstiller islamofobene rundt document.no som «noe helt annet» enn de voldelige nazimiljøene, og at avstanden mellom Breiviks hatske ytringer og handlingene han har utført var så stor at han av den grunn aldri kom i søkelyset. Dét er en forklaring som ikke holder vann, særlig ettersom alle med et minimum av kunnskap om disse miljøene vet at deler av nazimiljøet har anlagt ny frisyre for å gjøre seg mer spiselige: de tar gjerne «avstand» fra nazisme hvis det må til for å samarbeide med eller infiltrere andre «nasjonale» miljøer. 

Om Breiviks holdninger er blant de mest ekstreme, så er det også en sørgelig kjensgjerning at utgytelser om norsk «patriotisme» og muslimhets er hverdagskost blant atskillige «gode nordmenn», spesielt i lystig lag med et antall halvlitere innabords. Vi bør ikke underslå at det fins en stor underskog av rasistiske holdninger som systematisk er hausset opp og forsterket av medier og politikere fra de fleste partiene hver eneste dag siden «krigen mot terror» ble påbegynt i 2001. Det hjelper lite med honnørørd om «inkludering» og «toleranse» når virkeligheten som særlig flyktninger, men også godt etablerte innvandrere i flere generasjonsledd, møter fra politi og myndigheter er kriminalisering og trakassering. For flyktningenes del: tvangsdeportering.
Holdningene i det norske samfunnet bygges mer av hva den politiske eliten og dens byråkrati gjør i praksis, enn av hva de sier i festtalene.

Massakren bør være en vekker

Ikke-europeiske innvandrere og flyktninger til Norge kan i dag puste lettere. Om ettermiddagen den 22. juli, i timene etter eksplosjonen på Einar Gerhardsens plass, men før skuddramaet på Utøya ble kjent, lå det en illevarslende atmosfære i lufta. I medienes redaksjoner var det allerede opplest, om ennå ikke vedtatt, at dette var en terroraksjon fra ekstreme islamister. PR-rådgiverne til Fremskrittspartiet finpussset mediestrategien for å banke løs mot asylanter og muslimer i alminnelighet, og dermed snu elendige meningsmålinger. Hat-meldinger rettet mot muslimer florerte i tusentall på Twitter og Facebook utover ettermiddagen denne skjebnetunge fredagen. Det er å håpe at disse kvitrerne kveles av sin egen skam.

Når denne ufattelige tragedien først har skjedd, er det tross alt bedre at ugjerningen ble begått av en kristen, norsk fascist og rasehater enn at det var forrykte jihadister som stod bak. Det kan være en vekker for vanlige folk, et tilbakeslag for fordommer og hverdagsrasisme, og kanskje kan det gi grunnlag for et politisk press for endelig å forby disse gruppene og miljøene som kamuflerer sin kriminelle rasisme som «nasjonal ideologi».

Hvis ikke rasismen og nazismen knuses overalt der den viser seg, vil grunnen stadig gjødes for politiske tempelriddere og massemordere av Behring Breiviks kaliber.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.Hun drepte på oppdrag fra Stortinget. Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.

NOU 2016:8 Rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av tidligere forsvars- og utenriksminister Bjørn Tore Godal slår fast at 14 år med norsk krigføring i Afghanistan har vært en fiasko.

Situasjonen i landet har vært en sammenhengende katastrofe for befolkningen, i den grad at den ser på Taliban som et mer sivilisert alternativ enn NATO/ISAF og USA. Det eneste målet som er nådd er at Norge har vist seg fram som «en god alliert for USA og NATO i kampen mot internasjonal terror».

– Vi tar et stort skritt mot Natos mål om at forsvarsbudsjettene skal være i nærheten av to prosent av brutto nasjonalprodukt, skrøt statsminister Erna Solberg da regjeringa la fram Forsvarets langtidsplan fredag 17. juni.

Heimevernsøvelse Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretHeimevernet er i opprør. Her fra en øvelse på Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretKrigsbudsjettene skal trappes opp med ytterligere 165 milliarder kroner de neste 20 åra. Gjennom sin megafon Jens Stoltenberg presser USA europeerne i NATO til å betale en større del av regninga for den globale krigsstrategien til Washington. Norske myndigheter lar seg ikke be to ganger.

Omlegginga til enda mer angrepskrig fører til avvikling av norske hæravdelinger og baseanlegg. Det er opprør i Heimevernet og lokalsamfunn kysten rundt.

Det «frie og demokratiske» Vesten gjør nå felles sak med al-Qaida for å styrte et relativt sekulært regime.

Alle delar av norsk militærpolitikk er basert på NATO og utanlandske aggresjonskrigar, medan territorialforsvaret vert redusert til eit nivå som vi aldri tidlegare har sett. 

Befalsskolen for Heimevernet på trening i Porsanger. Foto: Marte Brohaug / ForsvaretBefalsskolen for Heimevernet på trening i Porsanger. Foto: Marte Brohaug / ForsvaretDen nye  langtidsplanen for Forsvaret som vart lagt fram av regjeringa 17. juni i år har fått stor merksemd. Det økonomiske hovudelementet i planen er auka løyvingar til Forsvaret på 165 milliardar kroner i løpet av dei neste 20 åra.

G8-lederne får en varm velkomst fra 200.000 demonstranter når imperialisthøvdingene møtes i Edinburgh. Blairs politi er sjølsagt på tå hev, og fant det best å arrestere alle som hadde kledd seg ut i klovnedrakt...

Krigsalliansen NATO har samlet sine undersåtter på toppmøtet i Warszawa.

Stopp NATODet er også besluttet at Norge skal sende soldater til Øst-Europa som en del av krigsforberedelsene mot Russland. Erna Solberg mener at Russland ikke har noen grunn til å bli misfornøyd over at Norge nok en gang viser fingeren østover. Hun sier til NRK: «Det er viktig for NATO-solidariteten at alle land i NATO føler at NATO faktisk kan hjelpe dem med sikkerheten, og kan i en gitt krisesituasjon komme med hjelp.»

I løpet av de første 24 timene av angrepet på Libya, slapp amerikanske B-2 førtifem 900-kilos bomber. Alle disse massive bombene, sammen med krysser-raketter skutt ut fra britiske og franske fly og skip, inneholdt stridshoder av utarmet uran (DU).

Klikk på bildet for å gå til wikileaks.The Pentagon Papers avslørte i 1971 presidentene Johnsons og Nixons løgner om krigen i Vietnam. De fikk stor betydning for krigsmotstanden i USA.

De nye lekkasjene fra nettstedet Wikileaks om krigen i Afghanistan kan vise seg å få en lignende effekt. Stridsrapportene som er offentliggjort, påviser tusenvis av krigsforbrytelser.

På toppen av disse dårlige nyhetene for okkupantene, viser tapstallene for juli 2010 det største mannefallet for amerikanerne siden innmarsjen i Afghanistan i 2001.

Fredsbevegelsen i Tsjekkia har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen. Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Ved å skrive under oppropet, protesterer du samtidig mot den norske regjeringa sitt hykleri og løftebrudd.

Skriv under her

Maktfordelingsprinsippet i USA innebærer blant annet at presidenten ikke på egen hånd kan erklære krig, unntatt hvis USA er direkte truet eller under angrep fra en fremmed makt.

Men han kan sjølsagt få fullmakt fra kongressen, gjerne på falskt grunnlag. Det skjedde i 2002 da Irak var målskiva. Nå har det kanskje skjedd igjen, denne gang med Iran i siktet.

Globaliseringskonferansen som gikk av stabelen i Oslo i helgen, hadde lørdag stormøte om krigen i Afghanistan. Det ble en dårlig dag for SVs representant i panelet.

USS Abraham Lincoln. Foto: Wikipedia/US Navy.
Styrkeoppbygging: USS Abraham Lincoln på tokt med støttefartøyer. Foto: Wikipedia/US Navy.
USA slår stadig kraftigere på krigstrommene mot Iran. Argumentene ligner til forveksling de som ble brukt mot Irak før det fatale angrepet i 2003.

FN skjerper tonen med nye sanksjoner, uten at Kina eller Russland legger ned veto i Sikkerhetsrådet. De imperialistiske rivalenes ettergivenhet og Obamas dalende popularitet i det kriseherja USA, gjør ny aggresjon fristende – sjøl om alle innser at det ville være den rene galskap.

Det pågår en enorm styrkeoppbygging i og rundt Persiabukta. USA har nettopp utplassert sin fjerde ubåt i Gulfen, tre andre ubåter vaker fra før av utenfor kysten av Bahrain. Hangarskipene USS Abraham Lincoln og franske Charles de Gaulle er dirigert til området. Abraham Lincoln blir eskortert av en krysser og fire destroyere. Totalt tretti kampfartøyer befinner seg i regionen, inklusive de som tilhører Storbritannia og Frankrike. I tillegg kommer en lang rekke støttefartøyer.

Cynthia McKinney rapporterer fra Tripoli: Klokka er nå 13:10 på ettermiddagen og dagliglivet i Tripoli utfolder seg med lærere, personale og barn på skolen, kremmere med sine salgsboder, gatefeiere som feier gatene, folk som forflytter seg til og fra i biler, på sykler, og til fots. Siden kl. 11:00 og fram til nå har minst 29 bomber rammet Tripoli.

Interessant nok fremstiller Washington Post, New York Times, Associated Press og andre Libyas påstander om bombene som «absurde». De snakker mot bedre vitende og er et forsøk på å rettferdiggjøre i opinionen den uforsvarlige bombingen av sivile som gjør sine daglige gjøremål i et tett befolket område. The Washington Post skriver at «Den libyske regjeringen klarer ikke å bevise påstandene om NATO-ofre» mens overskriften i Los Angeles Times lyser om at «Libyske tjenestemenn lager PR-stunt av konflikten».

Disse bombene og rakettene faller ikke ned i et tomrom. Menneskene over hele Tripoli har sine gjøremål akkurat som i alle andre storbyer med om lag to millioner mennesker.

AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter. Foto: US Navy
AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter nær Okinawa. Penguin er produsert av Kongsberg-gruppen. Bilde frigitt fra US Navy, tatt av Lisa Aman.

Regna etter folketall er «fredsnasjonen» Norge verdens største våpeneksportør. I absolutte tall er Norge nummer 6 på lista over våpen- og ammunisjonseksporterende land. Våpen og ammunisjon blir eksportert til alle NATO-land, samt en rekke andre «demokratiske» regimer som for eksempel Saudi-Arabia.

Organisasjonen Changemaker har laget et nyttig  faktahefte om norske våpeninteresser og eksportvirksomheten. [Les heftet her]

Også Danmark er i den sørgelige situasjon at det er et enstemmig parlament som slutter opp om imperialistenes bombekrig mot Libya. Forskjellen er at dér sitter Rødt sitt søsterparti, Enhedslisten, representert. Også Enhedslisten stemte villig vekk for krig og dansk aggresjon.

Den danske foreningen Oprør har erklært at de nå etter å ha samlet inn penger for colombianske FARC og palestinske PFLP og oppfordret andre europeiske organisasjoner til å gjøre det samme, har blitt tiltalt i et siste steg i heksejakten fra krigsforbryterne i den danske regjeringen.

I følge Oprør ble «Patrick Mac Manus i dag arrestert og tiltalt etter straffelovens paragraf 114, den såkalte terrorloven. Siktelsen kommer på bakgrunn av Opprørs internasjonale appell til organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte firgjøringskamper rundt om i verden.» Les mer på www.opror.net

Dette er den foreløpig siste omdreining på den danske statens «terrorskrue». Tidligere i sommer ble det lansert en vill kampanje for å kriminalisere den danske solidaritetskomiteen Komiteen for et frit Irak – www.fritirak.dk