onsdag 26 januar 2022

Materialisme slik det blir brukt i dagligtalen i vårt samfunn er negativt ladet, det blir gitt en betydning som en som bare er opptatt av ting, «materielle verdier», det vil si en grådig egoist. Dette er helt fjernt fra begrepet materialisme i filosofisk forstand.

En materialist tar utgangspunkt i at hele verden består av materie og at også mennesket sjøl og den menneskelige hjerne, ikke er annet enn materie i bevegelse. Vitenskapens oppdagelser de siste 500 år har kontinuerlig bekreftet materialismens gyldighet.

Materialismen har som innstilling at ethvert fenomen lar seg forklare vitenskapelig, samtidig som den innrømmer at det er en rekke fenomener som vitenskapen ennå ikke har funnet endelig svar på. En materialist avviser dermed idealistenes påstand om at enkelte foreteelser er evig uforklarlige.

Materien og verden slik den er, er utgangspunktet for en materialist. Ideene og tankene er en mer eller mindre sann gjenspeiling og bearbeiding av sanseinntrykkene. For en idealist forholder det seg omvendt. Se idealisme.

Les mer:

  • Marx: Teser om Feuerbach
  • Lenin: Materialisme og empirio-kritisisme
  • Stalin: Den dialektiske og historiske materialismen