torsdag 20 januar 2022

Fordi disse partiene ikke tar utgangspunkt i arbeiderklassens kort- og langsiktige interesser, men fremmer borgerlige ideer blant arbeiderne.
 
Disse partiene aksepterer i bunn og grunn kapitalismen, de vil bare gjøre den «bedre», samtidig som de benytter seg av en del radikal retorikk som skiller dem fra de åpent borgerlige partiene. Når kapitalismen er truet av krise, er denne typen reformistiske partier særdeles gode å ha. De har sånn sett en systembevarende rolle.

Krav om mer «rettferdig fordeling» er en typisk parole for de som vil reformere kapitalismen, men uten å rokke ved de grunnleggende klasse- og produksjonsforholdene. Så lenge kapitalistiske eiendoms-, produksjons- og distribusjonsforhold består, er rettferdig fordeling en umulighet.