mandag 8 august 2022

Hvorfor er kommunistene mot reformer? Hvorfor kan vi ikke gjøre det beste ut av kapitalismen?

Det er en vanlig misforståelse at kommunistene er imot reformer. Dette er helt feil. Kommunistene kjemper for alle mulige reformer under kapitalismen som gir arbeiderne bedre rettigheter og muligheter. Men kommunistene sier samtidig at enhver reform, ethvert krav som blir innfridd, bare er midlertidig og betinget av at borgerskapet innser at de ikke har noe annet valg i den gitte situasjonen. Så snart anledningen byr seg, det vil si når arbeiderklassen er svekket og på defensiven, vil borgerskapet avskaffe reformer og goder som er oppnådd.

Dette ser vi med all tydelighet i dag, hvor arbeiderbevegelsen er svakere enn før og angrepene kommer på løpende bånd mot alle oppnådde rettigheter, enten vi snakker om sjukelønn, pensjon, normalarbeidsdag eller streikerett.