søndag 7 mars 2021

Hvorfor tar ikke kommunistene avstand fra Stalin og Lenin? Mener dere at de ikke gjorde feil?
stalin
lenin

Alle gjør feil, også store tenkere og revolusjonære ledere som Lenin og Stalin. For oss som kommunister er det viktigste spørsmålet å se på hva de faktisk sto for og utretta i sin historiske periode, og hvilke eventuelle alternativer de hadde.

Da blir spørsmålet: Gjorde Lenin og Stalin prinsipielle feil, forrådte de på noe tidspunkt kampen for sosialismen og forsvaret av proletariatets diktatur? Til det er vårt svar nei.

«Jeg vil ikke bo i et Norge som ligner Sovjetunionen på trettitallet. Hvorfor vil kommunistene ha det sånn?»

I Norge på trettitallet framsto Sovjetunionen ikke bare politisk og kulturelt, men også materielt som et faktisk forbilde. I dag vil vi se på de dengang store framgangene i USSR som primitive. Et sosialistisk Norge i det 21ste århundret vil ha et helt annet utgangspunkt. Den sovjetiske sosialismen måtte bygge på arven fra tsarismen, på en bare delvis utvikla kapitalisme i et tilbakeliggende bondeland der arbeiderklassen utgjorde mindre enn en femtedel av befolkninga og der analfabetismen var utbredt. Med det utgangspunkrtet oppnådde de fantastiske resultater på utrolig kort tid.
Sosialisme i Norge vil bygge på den utdanningsmessige og teknologiske virkeligheten som finnes i dag.

Les mer: