mandag 8 august 2022

Sosialismen gir eiendommen tilbake til folket. Arbeid til alle blir ikke lenger en valgkampfloskel og en innholdsløs paragraf i Grunnloven, men virkelighet.

Sosialismen avskaffer den private eiendomsretten til produksjonsmidlene; til fabrikkene, vannkrafta, olja. Den gir eiendommen tilbake til folket, og den setter i verk alle mulige tiltak for at arbeiderklassen og folket sjøl skal styre økonomien og bestemme hva som skal produseres. Dette er virkelig demokrati, ikke det skinndemokratiet som råder under den borgerlige parlamentarismen. Den sosialistiske staten er ny fra grunnen av, og den sikrer at de gamle utbytterne ikke får mulighet til å hindre flertallets demokrati, og at kapitalistene og deres utenlandske støttespillere ikke får mulighet til å gjeninnføre den kapitalistiske utbyttinga. Skoler, barnehager og alt helsevesen blir gratis for alle.