lørdag, 07 12 2019

Dødens allianseNATOs generalsekretær, Lord Robertson, sin «julehilsen» til verdens folk var at hvis, eller rettere sagt når, USA angriper Irak ville det være en plikt for alle NATO-land å støtte og å delta i USAs krig mot Irak. NATO oppfatter dermed sin egen rolle som en aggressiv imperialistisk allianse som har som oppgave å støtte opp om USA-imperialismens kriger og aggresjon i deres kamp for vestlig verdenshegemoni.

Det er over ti år siden Warszawapakten gikk i oppløsning og den kalde krigen var over. Dette førte på ingen måte til en fredeligere verden, men tvert i mot. Den kalde krigen ble til varm krig, NATO «skiftet» strategi fra å være en såkalt forsvarsallianse til å kunne føre kriger utenfor medlemslandene. Krigen mot Jugoslavia er et tydelig eksempel på at det «nye» Europa ikke har blitt fredeligere, men et arnested for NATOs og USAs krig, terror og massemord. Når flere østeuropeiske land har gått med i NATO, er det for å være våpendrager for USA og å vise lojalitet og underkastelse for den gjenværende supermakta.

NATO har aldri hatt som mål å forsvare nasjonenes suverenitet, men å være et redskap for USA-imperialismens aggresjon og verdenshegemoni. Kampen mot krig og for fred må også være en kamp mot NATO.

Revolusjon vil derfor være med å reise og holde fast ved parolen: Norge ut av NATO - ingen norsk soldat i imperialismens krigstjeneste!

Desember 2002

Utvalgte bokomtaler

 • Krig bygd på løgner

  Krig bygd på løgner

  Det er åtte år siden den kriminelle Nato-krigen mot Libya, der norske F-16 slapp nær 600 bomber over landet. I

  Les mer
 • Osvald – storsabotøren Asbjørn Sunde

  Osvald – storsabotøren Asbjørn Sunde

  I oktober 2015 kom boka Osvald – storsabotøren Asbjørn Sunde, av Morten Conradi og Alf Skjeseth. Boka fekk mykje merksemd, vart

  Les mer
 • Sosialist? Javisst!

  Sosialist? Javisst!

  Denne utgivelsen fra Forlaget Revolusjon handler om sosialismen som teori og praksis. Gjennom tekster fra Venezuela, Ecuador, India, Albania og

  Les mer
 • Folkefront mot krise, krig og fascisme

  Folkefront mot krise, krig og fascisme

  Når Forlaget Revolusjon utgir Georgi Dimitrovs beretning til Komintern-kongressen i 1935 på nytt, er det fordi problemstillingene han reiser er

  Les mer
 • Den politiske kristendommen

  Den politiske kristendommen

  Politisk islam hører vi mye om. Dag Hoel skildrer i denne boka dens kristne motstykke: kristensionismen. Boka Armageddon Halleluja er

  Les mer
 • Truslene mot Iran og faren for krig med atomvåpen

  Truslene mot Iran og faren for krig med atomvåpen

  Professor Michel Chossudovsky spør i boka «Towards a World War III scenario» om USAs koordinerte krigsskueplasser i Midtøsten og Sentral-Asia

  Les mer
 • 1