tirsdag 30 november 2021

Klimadebatt || Skribenten retter her et kritisk søkelys mot noen vedtatte sannheter om den varsla klimakatastrofen og spør om fokuset på CO2 er en avsporing fra de virkelig store miljøproblemene. Synspunktene er forfatterens. Vi trykker artikkelen fordi vi mener dette er et viktig innspill i en nødvendig debatt, og oppfordrer leserne til å fortsette diskusjonen i bladet og på revolusjon.no – Redaksjonen. Kommentarfelt nedenfor artikkelen.

Ingen forurenser mer enn US Army, Navy and Air Force.

Militarisering og krig er i dag trolig verdens aller største miljøproblem.  Men dette er et ikke-tema for klima-forhandlerne og miljøpolitikerne, mener artikkelforfatteren.

Artikkelen er lang. For å øke lesevennligheten, er artikkelen delt opp i flere bolker. Bruk fanene under.
Innlegget står også å lese i Revolusjon nr. 38 som utkom i februar 2010.

Gå til toppen for å lese neste del.

Det meste av kildematerialet til artikkelen er å finne på:
 yr.no | wikipedia.org | storm.no | 
forskning.no | dn.no | globalresearch.ca

Trykt i Revolusjon nr. 38, vinter/vår 2010