tirsdag 28 juni 2022

«Tidligere kunne borgerskapet tillate seg å agere liberalt,  forsvare de borgerlig-demokratiske frihetene og ved dette skaffe seg popularitet i folket.  Men nå er det ingenting igjen av liberalismen.

Stalin1Den såkalte "personlige frihet" er forsvunnet, - individets rettigheter gis nå bare til dem som har kapital, og alle andre borgere betraktes som menneskelig råmateriale, bare brukbart til utbytting.  Prinsippet om menneskers og nasjoners likeberettigelse er trampet under foten og erstattet av prinsippet om fulle rettigheter for det utbyttende mindretall og rettsløshet for det utbyttede flertall av borgerne.  De borgerlig-demokratiske friheters fane er kastet over bord.  Jeg tror at det må bli dere,  representanter for de kommunistiske og demokratiske partiene, som må løfte denne fanen og bære den videre, hvis dere vil samle folkets flertall om dere.  Der finnes ingen andre som kan løfte denne fanen.

Tidligere gikk borgerskapet for å være nasjonens leder, det forsvarte nasjonens rettigheter og selvstendighet, satte dem "høyest av alt".  Nå er det ingenting igjen av det "nasjonale prinsipp".  Borgerskapet selger nå nasjonenes rettigheter og uavhengighet for dollars.  Den nasjonale uavhengighet og nasjonale suverenitets fane er kastet over bord.  Det hersker ingen tvil om at det må bli dere, representanter for de kommunistiske og demokratiske partiene, som må løfte denne fanen og bære den framover, hvis dere vil være patrioter, hvis dere vil bli den ledende kraft i nasjonen.»

Stalin: Tale til den 19.  partikongress, 1952.