lørdag 27 november 2021

Ett av to: enten består det en uforsonlig interessemotsetning mellom kapitalistklassen og arbeiderklassen som har kommet til makten og har organisert sitt diktatur, eller det fins ingen slik interessemotsetning, og da har en bare ett å gjøre – nemlig å proklamere harmoni mellom klasseinteressene.

ENTEN Marx’ teori om klassekampen, ELLER teorien om kapitalistenes innvoksing i sosialismen. ENTEN uforsonlig motsetning mellom klasseinteressene, ELLER teorien om harmoni mellom klasseinteressene. Ett av to.

(---)

Kamerat Stalin.Kan en trenge ut kapitalistene og utrydde røttene til kapitalismen uten en forbitret klassekamp? Nei, det kan en ikke. Kan en avskaffe klassene med en teori og en praksis som går ut på at kapitalistene vokser inn i sosialismen? Nei, det kan en ikke. En slik teori og en slik praksis kan bare avle fram klassene og gjøre dem evige, for denne teorien strir mot den marxistiske klassekampteorien.

(---)

Klassenes avskaffelse gjennom forbitret klassekamp fra proletariatet – det er Lenins formel.

Klassenes avskaffelse ved at klassekampen slokner og kapitalistene vokser inn i sosialismen – det er Bukharins formel.

Om høyreavviket i SUKP(b). Tale på plenumsmøte av Sentralkomiteen og Den sentrale kontrollkommisjon for SUKP(b) 1. april 1929

Spørsmål i leninismen, Oktober s. 228-29