mandag 8 august 2022

Kamerat Lenin.

«Kapitaleksporten, som er en av de vesentligste økonomiske vilkåra for imperialismen, isolerer rentenistene enda mer fra produksjonen og setter snylterstemplet på hele det landet som lever av å utbytte arbeidet i flere oversjøiske land og kolonier.»

Lenin, Imperialismen, Oktober 1976, s. 141