tirsdag 30 november 2021

Kamerat Lenin.«Så lenge kapitalismen forblir det den er, kommer ikke overskuddskapitalen til å bli nytta til å heve levestandarden for massene i et bestemt land, for det ville bety ei senking av profitten for kapitalistene. Men den kommer til å bli utnytta til å øke profitten ved å eksportere kapital til utlandet, til tilbakeliggende land.  …

Behovet for å eksportere kapital oppstår fordi kapitalismen er blitt "overmoden" i noen få land, og (på grunn av at jordbruket er så tilbakeliggende og massene så fattige) kan ikke kapitalen finne noe område for "lønnsom" investering.»

Lenin: Imperialismen, Forlaget Oktober 1976, side 103 f.