mandag 8 august 2022

Om «ville» og ulovlige streiker

Politikken til den internasjonale reformismen for «fredelig» løsning av alle økonomiske konflikter gjennom tvungen voldgift, gjennom systematisk sabotasje, gjennom forræderi mot arbeidernes krav, stiller de breie massene av arbeidere overfor utfordringa å kjempe for grunnleggende krav uten samtykke fra og mot viljen til det reformistiske fagbyråkratiet.

Strassburgertesene, 1929.