lørdag 6 juni 2020

Dimitrov

«Fascismens utvikling og selve det fascistiske diktaturet tar forskjellige former i forskjellige land, alt etter de historiske, sosiale og økonomiske forholdene, etter vedkommende lands nasjonale særegenheter og internasjonale stilling.»

Utdrag fra Georgi Dimitrovs beretning til Den kommunistiske internasjonales 7. verdenskongress i 1935.