tirsdag 7 desember 2021

Det tyske folks hovedfiende finnes i Tyskland: den tyske imperialismen, det tyske krigspartiet, det tyske hemmelige diplomatiet. Denne hjemlige fienden må det tyske folk bekjempe, bekjempe i politisk kamp, i samvirke med proletariatet i andre land, som fører sin kamp mot sine egne imperialister.

Vi er ett med det tyske folk – vi har ingenting felles med de tyske Tirpitzer og Falkenhayner, med den tyske undertrykker- og slavedriver-regjeringen. Ingenting for dem, alt for det tyske folk. Alt for det internasjonale proletariatet, for det tyske proletariats sak og for menneskehetens!

Arbeiderklassens fiender regner med massenes glemsomhet - sørg for at de forregner seg grundig! De satser på massenes overbærenhet – men vi roper ut:
Hvor lenge skal imperialismens gamblere kunne misbruke folkets tålmodighet?
Nok og mer enn nok nedslakting! Ned med krigshisserne her og i andre land!

[Flygeblad 1915 – les hele]

Karl Liebknecht var en av grunnleggerne av Spartakusforbundet og Tysklands kommunistiske parti.
Han og Rosa Luxemburg ble myrdet etter novemberrevolusjonen, den 15. januar 1919. Mordet var iscenesatt av sosialdemokratiet. Drapet på de to revolusjonslederne blir markert hvert eneste år i Berlin.