Tittel Opprettet Skribent Treff
Om «ville» og ulovlige streiker 01.07.1929 Skrevet av Røde Faglige Internasjonale Treff: 4708
Helgen eller kommunist? 24.02.2008 Skrevet av Dom Helder Camara Treff: 3908
Lenin om bedrag og selvbedrag 20.03.2010 Skrevet av V. I. Lenin Treff: 7558
Om sosialdemokratismen 07.11.1927 Skrevet av J. V. Stalin Treff: 4054
Hvert folks hovedfiende er å finne i deres eget land! 01.05.1915 Skrevet av Karl Liebknecht Treff: 4847
Teser om Feuerbach - filosofene 04.08.2009 Skrevet av Karl Marx Treff: 7371
Fascismens karakter 07.08.2009 Skrevet av Georgi Dimitrov Treff: 9178
Om fagforeningenes oppgaver 01.01.2009 Skrevet av Karl Marx Treff: 7961
Lenin om sosialismen 30.06.2009 Skrevet av V. I. Lenin Treff: 8073
Marx om proletariatets diktatur 14.04.2009 Skrevet av Karl Marx Treff: 5277

Personvern