onsdag 26 januar 2022

Revolusjon nr 30 utkom våren 2005Revolusjon nr 30 utkom i april 2005.

Av innholdet:
 • Det «uviktige» NATO (leder)
 • Valgtaktikk og opportunisme (kommentar)
 • Connex møter motstand
 • Tap med vinning
 • Monopolkorrupsjon og «kundepleie»
 • Norges ambisjoner som medokkupant
 • Bli med i Komiteen for et fritt Irak
 • Den irakiske motstandsbevegelsens program
 • Banket opp av politiet i Tunisia
 • Grunnstøting for EU?
 • Tvillingkonseptet «antimonopolistisk folkestyre»:
  Borgerlig-parlamentarisk runddans
 • Bokomtale: Livsnytersosialisme for frustrerte intellektuelle
 • Nei til EU markerer hundreåret for unionsoppløsninga
 • Hvor kommer tankene fra?
 • Fra det 10. plenum i Den internasjonale ML-konferansen.
Last ned bladet i pdf-format (ca 1 Mb).