mandag 8 august 2022

Nr 24 utkom våren 2002 Revolusjon nr 24 utkom våren 2002 og inneholder blant annet disse artiklene:

 • Bryt med terrorstaten Israel! (leder)
 • Om verdensbanken, ikkevold og aksjonsenhet
 • NAVO – ei brekkstang for mer privatisering
 • Kamuflerte klasselover
 • En politisk fange som ikke lar seg knekke
 • Krigsministeriet Bondevik
 • USA kvesser sablene
 • Skjebnetime for Palestina
 • Kommunistisk rap… (intervju med Elling fra Gatas Parlament)
 • Frigi Hamma og hans kamerater
 • Tobin-skatt har liten effekt
 • Til forsvar for AML!
 • Hvordan bekjempe rasismen
 • PKK vil skifte navn

Alle artikler ligger ikke ute på nett.

 • Last ned denne utgaven av bladet i pdf-format.