onsdag 26 januar 2022

Revolusjon nr. 36 Sommeren 2008

Revolusjon nr 36
sommeren 2008

Hent bladet her 1,3 Mb

Les videre for innholdsoversikt

Se gjennom bladet eller last ned (nedlasting krever registrering)

 

Ny leser? Bli abonnent!

Revolusjon fås også kjøpt hos Tronsmo bokhandel i Oslo

AV INNHOLDET I DETTE NUMMER

REDAKSJONELT

 • Leder: Teori og analyse – fordi du trenger det
 • Kommentar: Kommunistjakt i Raudt

ANALYSE

 • Imperialisme – også på norsk
 • Overvakinga vert skjerpa i ly av kampen mot terror
 • Den internasjonale situasjonen og våre oppgaver
  Politisk og organisatorisk plattform
«Den nye verdensorden» – et imperialistisk fellesprosjekt
Nyoppdelinga av verden og den uunngåelige kampen mellom stormaktene

Kapitalens angrep på arbeiderklassen og de undertrykte nasjonene
«Den nye verdensorden» er kapitalens orden
 • En kriseramma kapitalisme og ei kriseramma venstreside
  Politisk beretning fra KPml sitt årsmøte (utdrag)

INTERNASJONALT

 • Francisco Caraballo er fri!
 • Antiimperialistisk og antifascistisk ungdomsleir i Brasil

TEORI OG HISTORIE