lørdag 27 november 2021

Revolusjon nr. 59  Høsten 2021

Førti sider proppfulle med viktige artikler om brennaktuell politikk, faglig kamp, sosialismedebatt og historiske erfaringer.