torsdag, 17 10 2019

Revolusjon nr. 54 – våren 2019