onsdag 22 september 2021

Revolusjon nr. 58  Våren 2021

Et nytt nummer proppfullt av viktige artikler om brennaktuell politikk, faglig kamp og historiske erfaringer. Våre abonnenter får også med Håndbok i faglig kamp som eget bilag.