torsdag 2 desember 2021

Dette dokumentet (fra 2001) er et utkast til marxist-leninistisk manifest.

Revolusjon ønsker å trekke med andre, både organisasjoner og enkeltpersoner i utforminga av dokumentet, som ledd i å forene de norske kommunistene på marxismen-leninismens grunn.

Diskusjoner og kritikk har alt gitt mange forslag til forbedringer og korrigeringer. En rekke gode innspill har kommet fra folk som ikke er organisert i eller rundt Revolusjon. Mange av disse forslagene er innarbeidet, men det er helt sikkert rom for flere. Det har også framkommet ønsker om ei egen liste med ordforklaringer bakerst i utkastet. Dette har ikke kommet med i denne utgaven.

Vi oppforder alle som er opptatt av utforminga av en ny plattform for den kommunistiske bevegelsen i Norge til å bruke utkastet for videre diskusjon.

Utkastet sendes gratis på forespørsel, eller du kan laste det ned her i pdf-format.