mandag 6 desember 2021

Menneskerettighetserklæringa er femti år

  • Alle politiske leire hyller menneskerettighetene. Hvordan er det mulig? Kan det herske like rettigheter for alle mennesker så lenge det finnes samfunnsklasser?

Partienes kvelertak på demokratiet

  • Parlamentarismen er et utlevd system. Hvorfor skal de politiske partiene ha enerett til å representere folket og til å være diskusjonsfora for viktige spørsmål? Bør vi ikke heller frigjøre demokratiet fra partienes klamme omfavnelse?

  • Ett eller flere partier under sosialismen? Er flerpartisystem forenlig med sosialismen? Hvordan skal man sikre at arbeidsfolk styrer staten? Hva mener marxist-leninistene

Les heftet her!

Eller bestill den trykte utgaven fra Revolusjon for kr 20,- + porto.