onsdag 26 januar 2022

Maoismen er i dag kraftig svekket som sjølstendig ideologisk retning. Dens mest ekstreme utslag, som teorien om de tre verdener og derigjennom støtte til alskens reaksjonære regimer, har bidratt kraftig til det.

Likevel eksisterer maoismen fortsatt som strømning i enkelte land, først og fremst i Asia.
I Norge har maoismen hatt uvanlig sterk innflytelse på den revolusjonære venstresida, og rester av denne innflytelsen lever ennå. Av de mer besynderlige utslaga dette gir, er maoistenes støtte til den borgerlige og imperialistiske statens militærapparat. Derfor er det nødvendig å foreta en ideologisk og teoretisk grenseoppgang mot maoismen, for at arbeidet for en ny og styrket kommunistisk bevegelse skal skyte fart.

Hensikten med dette heftet er å bringe den teoretiske debatten videre,  som ledd i prosessen for å forene den kommunistiske bevegelsen på marxismen-leninismens grunn.

Pris kr 20,- + porto
Bestill heftet fra Revolusjon
(foreligger ikke som pdf-dokument)

eller les hele heftet Et revolusjonært blindspor