torsdag 2 desember 2021

quitoklasse1_2Hva betyr endringer i klassestrukturen for klasseanalyse og revolusjonær taktikk og strategi?

«Vår tidsalder, borgerskapets tidsalder, utmerker seg (...) ved at den har forenklet klassemotsetningene. Hele samfunnet deler  seg mer og mer i to store fiendtlige leirer, to klasser som står direkte mot hverandre: borgerskap og proletariat.» (Karl Marx og Friedrich Engels i Det Kommunistiske Partis Manifest.)

Mange spør seg: Tok Marx og Engels likevel feil? Er det faktisk sånn at proletariatet (og klassene i det hele tatt) holder på å forsvinne, slik som borgerskapet og reformistene hevder?

Svaret er nei. Arbeiderklassen blir større, ikke mindre.  Samtidig er det hevet over tvil at dagens arbeiderklasse skiller seg betraktelig fra den som fantes anno 1930 eller 1960. Den er mindre ensartet, mer sammensatt. Kvinnene har gjort sitt inntog, og setter sitt preg på klassen. De tradisjonelle fagarbeiderne og industriproletariatet har lenge vært faglig sett på defensiven. Andre grupper, ofte ufaglærte, i transport-, service- og helsesektoren går oftere i spissen for å reise kamp mot kapitalen og klassesamarbeidspolitikken.

  • Dette heftet oppsummerer noen av det siste tiårets erfaringer, og antyder noen retningslinjer for den faglige og politiske kampen  for at den skal bringe oss nærmere målet om revolusjon og sosialisme.

Pris kr. 20,- pluss porto (20 sider).
Bestill fra Revolusjon

eller last ned