onsdag 26 januar 2022

irak 10Heftet er utgitt i samarbeid med Komiteen for et fritt Irak.

• Omar Dhahir gir en gjennomgang av viktige trekk i Iraks historie fram til okkupasjonen I 2003, mens

• Sammi Alaa forteller mer om den aktuelle situasjonen.

 

Irak og Midtøsten er i dag brennpunktet for folkenes kamp mot USAs aggressive planer om verdenshegemoni. Bush har ei lang liste med nye angrepsmål klar på sitt skrivebord. I dag er det framfor alt det irakiske folkets modige motstand som binder opp USA og forhindrer nye, blodige erobringsfelttog mot f.eks. Iran og Syria. Alle revolusjonære, progressive og demokrater bør kjenne sin plikt til å vise aktiv solidaritet med det irakiske folket. Ikke bare for irakernes skyld. Det handler også om vår egen og verdens framtid.

Dette heftet er blitt til i samarbeid med Komiteen for et fritt Irak, og salgsinntektene for brorparten av opplaget går til komiteens arbeid.

Kunnskap er en forutsetning for aktiv solidaritet og medisin mot imperialistenes propagandakvern. Les, lær og aktiviser deg!
Heftet er på 40 sider og kan lastes ned her. Klikkbar innholdsfortegnelse på siste side.

For den trykte versjonen (kr. 30,- pluss porto), skriv til: Revolusjon, boks 4480 Nydalen, 0403 Oslo