onsdag 26 januar 2022

JubileumslogoTidsskriftet Revolusjon markerer sine 20 år med forskjellig jubileumsstoff.

Første nummer av bladet Revolusjon kom på gata 1. mai 1987. Vi ble naturligvis spådd en snarlig død. Etter å ha gjort dødsbudskapet til skamme i 20 år, synes vi at vi fortjener å feire oss sjøl – og i enda større grad: våre lesere. For uten støtten fra leserne hadde dette tidsskriftet vært en umulighet.

Vårutgaven i 2007 er derfor utvidet med et eget jubileumsbilag, der vi prøver å gjøre opp status og vurderer utsiktene framover.

Her er det også viet plass til innspill fra en rekke av våre lesere.  Mange av disse er også publisert på revolusjon.no

Førsteutgaven av tidsskriftet utkom mai 1987.

Se hva våre lesere mener om Revolusjon