onsdag 26 januar 2022

Innlegg i forkant av krigen mot Irak, da Norge ennå hadde plass i FNs Sikkerhetsråd. Ble blant annet tatt inn i Dagsavisen.USA beslaglegger og filtrerer informasjon fra Irak som er myntet på FNs Sikkerhetsråd som et kollektiv. Bare Syria blant Sikkerhetsrådets 15 medlemsland fastholder konsekvent at samtlige av Rådets medlemmer må ha lik og usensurert tilgang til informasjon før Sikkerhetsrådet kan fatte avgjørelser. 

Norge er – det er fristende å si selvsagt – ute av stand til å gjøre noe som helst som irriterer USA. Norsk UD drister seg til å «vurdere» om en beslaglagt og barbert rapport er «tilfredsstillende»! Desto større grunn til å verdsette at Syrias stemme kan målbære FN-paktens intensjoner og trosse stormaktenes tyranni.

En nyttårshilsen går derfor til Syria og landets FN-ambassadør for at landet tør å fastholde elementære FN-prinsipper, selv om det antakelig kommer til å koste landet dyrt – slik det har gjort andre stater som har motsatt seg USAs diktat.

At Norge forsvinner ut av Rådet ved årsskiftet,  kan knapt påstås å være noe tap for verdenssamfunnet. Men det forhindrer heldigvis Jan Petersen & Co fra å stemme for en kommende forbrytersk krigsresolusjon mot Irak.

Jan R. Steinholt
Oslo