mandag 6 desember 2021

Venezuela har vært hyppig nevnt i norsk media de siste dagene i forbindelse med at lisensen til TV-stasjonen RCTV gikk ut 28. Mai. Latin-Amerikagruppene i Norge mener at det er Venezuelas demokratisk valgte regjering sin legitime rett å vurdere hvordan det offentlig eide bakkenettet skal benyttes og ønsker å klargjøre følgende punkt:

-         Grunnen til at RCTVs ikke blir fornyet er at kanalen deltok åpent i kuppet mot president Hugo Chávez sin regjering 11-13 april 2002. RCTV oppfordret åpent befolkningen til å delta i demonstrasjoner med det som hensikt å styrte Chávez-regjeringen. De sendte også manipulerte TV-bilder som tilsynelatende viste at Chávez- tilhengere skjøt mot opposisjonskonsentrasjoner mens de i realiteten skjøt tilbake mot snikskyttere. De militære lederne for kuppet brukte så disse manipulerte TV-bildene for å legitimere et de facto kupp. Eieren av RCTV, Marcel Granier, var tilstede da den ukonstitusjonelt innsatte interrimpresidenten Pedro Carmona ble tatt i ed og oppløste samtlige av landets demokratisk valget institusjoner. RCTV sine journalister ble i etterkant av kuppet fortalt at de ikke skulle formidle noen informasjon om Chávez, hans tilhengere eller noen knyttet til ham.  Da Hugo Chávez sin regjering ble gjeninnsatt 14. april valgte RCTV å sende tegneserier i stedet for å formidle denne signifikante hendelsen videre til offentligheten.

-         I tillegg har ikke kanalen fulgt opp sine skatteforpliktelser de siste tre årene, samt brutt andre lisensvilkår om bl.a. ikke å sende programmer med seksualisert og voldelig innhold på visse tider av døgnet.

-         Den nye kanalen, TEVES, som har tatt over sendesignalet til RCTV skal være en kanal etter modell av ”Åpen kanal” som en finner flere steder i Europa, der opposisjonstilhengere også kan delta. Kanalen har et uavhengig styre og vil også ta inn deler av inntekten sin gjennom kommersielle annonser.

-         En har fremdeles 81 privateide TV-stasjonene i Venezuela som en markedsandel på over 90 % .Samtlige av de fire gjenværende største TV-stasjonene støtter åpent opposisjonen. Disse har nylig fått forlenget lisensen til å sende på bakkenettet. Det er viktig å være bevisst på at privateid media i Venezuela har de siste årene fungert mer som politiske aktører enn seriøse nyhetsformidlere. I sin 2002 rapport skriver Human Rights Watch:  "Far from providing fair and accurate reporting, the media by and large seek to provoke popular discontent and outrage in support of the hard-line opposition."

-         RCTV blir ikke stengt, men regjeringen har valgt og ikke å fornye kanalens lisens til å sende på bakkenettet. Kanalen står fritt til å sende videre via internett, satellitt eller kabel, noen den også planlegger å gjøre.

Latin-Amerikagruppene i Norge har fortløpende kontakt med våre kontakter i Venezuela som forteller at politiet i løpet av de siste dagers demonstrasjoner forholder seg svært rolig og forsøker å unngå enhver form for konfrontasjon med opposisjonsdemonstranter. Videre formidler våre kontakter at deltakere i opposisjonsmarsjer forteller at målet er å skape så mye bråk som mulig for å skape et internasjonalt bilde av at den venezuelanske regjeringen som en trussel mot demokratiske rettigheter. Latin-Amerikagruppene i Norge mener at den venezuelanske regjeringen utøver sine legitime rettigheter når de har valgt ikke å fornye RCTV sin lisens og imøteser en ytterligere økt bredde i mediebildet ved at den nye TV-kanalen TEVES slipper til stemmer fra hele det venezuelanske samfunnet.